Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Świrydowicz Kazimierz

Kazimierz Świrydowicz, ur. 4 III 1951 w Złocieńcu k. Drawska Pomorskiego. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa i Administracji (1973), Wydz. Matematyki i Fizyki (1982), w 1977 doktorat z prawa, w 1997 habilitacja z filozofii, w 2000 doktorat z matematyki, od 1998 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, od 2002 profesor UAM na Wydziale Informatyki i Matematyki.

1969-1973 w ZSP, przewodniczący Komisji Nauki Rady Wydziałowej ZSP Wydz. Prawa i Administracji UAM, członek Komisji Nauki Rady Uczelnianej ZSP UAM. 1973-1982 asystent, następnie adiunkt w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki Wydz. Prawa i Administracji UAM, 1982-2002 adiunkt w Zakładzie Logiki Matematycznej Wydz. Matematyki i Fizyki (następnie Wydz. Matematyki i Informatyki) tamże; 1977-1998 adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (od 1996 ASP) w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na UAM.

1982-1989 współzałożyciel (z żoną Teresą Świrydowicz), redaktor, autor, kolporter pisma podziemnego „Solidarni” (następnie „Solidarność – Poznań”); współzałożyciel podziemnego pisma naukowego „Przyjaciel Nauk. Studia z teorii i krytyki społecznej”; kolporter wydawnictw podziemnych. 17 II 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ przy ul. Kochanowskiego, następnie przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, 31 IV 1982 wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu uniewinniony.

Od 1991 wiceprzewodniczący KZ „S” na UAM, 1993-2006 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska, 1998-2006 członek ZR. W XII 1991 współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, 1993-1999 jego sekretarz, obecnie członek Rady. W 1992 stypendysta Svenska Institutet; staże na University of Amsterdam i Syracuse University (USA).

Autor książek z zakresu logiki i artykułów w pismach krajowych i zagranicznych; w 2011 autor książki ''Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w oczach służb specjalnych PRL. Wybór źródeł z lat 1982-1989''; uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

29 IV 1982 – 31 XII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach KE krypt. Świder.

 

Cyryla Staszewska|Marta Szczesiak-Ślusarek

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry