Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Taczanowska Małgorzata Maria

Małgorzata Maria Taczanowska, ur. 20 X 1947 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Polonistyki (1970).

1963-1968 w ZMS; wystąpiła w proteście przeciw reakcji związku na wiece studenckie w III 1968. 1970-1982 redaktor, następnie starszy redaktor w Zakładzie Dokumentacji Programów PRiTV – Telewizyjnej Wytwórni Filmowej Poltel, Telewizji Polskiej, zwolniona na skutek weryfikacji.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca koła w ZDP.

13 XII 1981 – 1989 współpracowniczka TKZ w PRiTV; 1982-1989 współzałożycielka, korektorka, maszynistka i wykonująca matryce dla niezależnego „Biuletynu Solidarności PRiTV”; 1982-1983 zaangażowana w prowadzenie punktu kolportażowego dla kolporterów PRiTV oraz znajomych. 1983-1992 pracownik Agencji Omnipress Spółdzielni Pracy Dziennikarzy. 1984-1989 redaktor i wykonująca matryce dla niezależnego kwartalnika „Most”. Jako delegatka „S” PRiTV uczestniczka manifestacji patriotycznych w Warszawie.

Od 1989 członek „S” w Agencji Omnipress, skarbnik KZ. 1992-2002, po przywróceniu do pracy, starszy redaktor w Ośrodku Dokumentacji Zbiorów Programowych. Od 2002 na emeryturze.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry