Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tachasiuk Henryk Stanisław

Henryk Stanisław Tachasiuk, ur. 2 VII 1962 w Golczewie, k. Szczecina. Ukończył Liceum Ekonomiczne w Warszawie (2004).

W 1979 zatrudniony w PGR Płociczno, 1980-1996 pracownik Zakładów Mechanicznych Ursus].

IX 1980 – 1991 w „S”. W 1981 członek Komitetu Katyńskiego.

1986-1989 współpracownik TKZ w ZM Ursus; uczestnik akcji ulotkowych, zbierania składek na działalność związkową, emiter Radia „S”, kolporter czasopism podziemnych, m.in. „Wolnego Głosu Ursusa”, „Tygodnika Mazowsze”; w tym samym czasie uczestnik spotkań środowisk samorządu pracowniczego w KIK w Warszawie. Od 1987 w Radzie Pracowniczej ZM Ursus. 6 VI 1987 współzałożyciel i członek Komitetu Organizacyjnego „S” w ZM Ursus; po odmowie rejestracji związku aresztowany przy zbieraniu podpisów wśród pracowników chcących wstąpić do „S”, zwolniony z pracy; po odwołaniu do Sądu Pracy przywrócony na skutek zawartej ugody. W V i VIII 1988 współorganizator strajków w ZM Ursus, członek KS; zwolniony z pracy, po odwołaniu do Sądu Pracy 29 IX 1988 na wniosek Rady Pracowniczej przywrócony do pracy. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1988-1991 członek Komisji Fabrycznej ZM Ursus.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. młodzieży. 1991-1994 w Solidarności 80. Od 1996 pracownik spółki MCC Centrum (Daimler Craisler Automative, Caterpillar).

Do 15 V 1989 rozpracowywany przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Krąg.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry