Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tabor Jan Zdzisław

Jan Zdzisław Tabor, ur. 11 X 1954 w Żarach. Ukończył ZSZ Mechanizacji Rolnictwa w Chrostniku (obecnie Chróstnik) (1972).

1972–1980 w Zw. Zaw. Górników i ZMS.

1972–1981 ślusarz dołowy, nast. górnik operator maszyn górniczych w Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego/Zakładzie Robót Górniczych KGHM w Lubinie.

27 VIII - 1 IX 1980 uczestnik strajku w ZG Rudna w Polkowicach, członek Zakładowego KS oraz członek MKS w ZG Rudna. Od IX 1980 w „S”. Od IX 1980 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, od 30 XI 1980 Zakładowej Komisji Robotniczej w ZRG.

14–17 XII 1981 współorganizator strajku na Szybie Zachodnim ZG Rudna, członek ZKS i MKS w ZG Rudna, przywódca strajku na Szybie Zachodnim, 18 XII 1981 zwolniony z pracy, 21 XII 1981 zatrzymany, 23 XII 1981 aresztowany, osadzony w areszcie KM MO w Lubinie, KW MO w Legnicy i AŚ we Wrocławiu, 24 II 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Legnicy na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, zwolniony z aresztu. III 1982–1991 przywrócony do pracy, górnik operator (bez możliwości pracy na dniówkach akordowych) w ZRG z najniższą stawką. 1982–1984 kilkanaście razy zatrzymywany i przesłuchiwany. 1982–1986 współzałożyciel (z Mirosławem Gojdziem, Adamem Mickiewiczem, Adamem Żelechowiczem) i członek TKZ w zakładzie, 1982–1986 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Informacyjnego ZRG”, „Tygodnika Mazowsze”, wydawnictw KPN; 1985–1986 organizator druku, redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny ZRG”. 1984–1985 członek Rady Pracowniczej w ZRG, 1986–XII 1988 oddelegowany do pracy w kopalni węgla na Węgrzech. 1989 współpracownik Komitetu Organizacyjnego „S” w zakładzie przy odbudowie struktur i zorganizowaniu WZD w zakładzie.

1989–1991 w „S”, IV 1989–1991 członek KZ. 1991–1993 górnik operator maszyn górniczych w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Bytom Oddział Polkowice/PBK Bytom Oddział Polkowice, 1994–1995 w KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze Rudna w Polkowicach, 1995–2000 własna działalność gospodarcza, 2000–2004 górnik operator maszyn górniczych w PBK Bytom Oddział Polkowice, 2004–2005 w PeBeKa SA w Lubinie, od 2005 na emeryturze. W 2020 współzałożyciel, członek Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej Zagłebiamiedziowego w Lubinie, 2020-2022 prezes, od 2022 wiceprezes.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Złotym Krzyżem Zasługi (1989) i Medalem Pro Patria (2021).

Łukasz Sołtysik

Lubin, Polkowice, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry