Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Talaśka Wiesław

Wiesław Talaśka, ur. 2 XII 1958 w Gdańsku. Ukończył ZSZ tamże (1977).

1975–1978 mechanik samochodowy w Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdańsku, 1978–1979 mechanik-ślusarz w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego Budopol tamże, 1979–II 1980 mechanik samochodowy w Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów tamże, III 1980–IV 1982 w Zakładzie Napraw Autobusów i Transportu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego tamże.

VIII 1980 współorganizator strajku w ZNAiT w Gdańsku, członek KS, od IX 1980 w „S”, sekretarz Prezydium Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przew. KZ tamże, członek Komisji Międzyzakładowej WPK tamże.

3–5 II 1982 drukarz i kolporter, z Ryszardem Landowskim i Zdzisławem Zawadzkim, 400 ulotek pt. „ZOMO bijące serce Partii”. 5 II 1982 zatrzymany, 6 II 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku, 25 IV 1982 zwolniony z pracy, 26 IV 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata i 6 mies. pozbawienia wolności. Od 10 V 1982 w ZK w Potulicach, od 26 V 1982 w AŚ w Gdańsku, od 3 VI 1982 ponownie w ZK w Potulicach, od 2 XI 1982 w AŚ w Gdańsku, od 22 XI 1982 w ZK w Potulicach, od 26 III 1983 w AŚ w Gdańsku. 13 IV 1983 zwolniony z aresztu na mocy aktu łaski Rady Państwa.

Od IX 1983 na emigracji w Nowym Jorku w USA. II 1984–1985 pracownik budowlany, od 1985 własna firma budowlana.

19 II–28 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Karawan.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry