Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tałasiewicz Marek Jan

Marek Jan Tałasiewicz, ur. 23 VIII 1943 w Kielcach. Absolwent Instytutu Politechnicznego w Charkowie, inż. automatyki (1967).

1967-1970 starszy konstruktor w Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym Przemysłu Okrętowego Oddział w Szczecinie, 1971-1972 w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Szczecińskiej, 1971-1990 pracownik naukowy, od 1978 dr nauk technicznych (także prodziekan) na Politechnice Szczecińskiej. 1967-1971 w SD, przewodniczący Koła Inteligencji Technicznej, 1980 – 13 XII 1981 w PZPR, uczestnik tzw. struktur poziomych w partii. W XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego, członek straży strajkowej w COK-BPO na terenie Stoczni Szczecińskiej, od 1977 sympatyk KSS KOR.

W VIII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej, członek Komitetu Założycielskiego na Politechnice, od IX 1980 w „S”, członek KZ na Politechnice, członek Rady Porozumiewawczej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1981 członek MKO, następnie ZR Pomorze Zachodnie, delegat na I WZD, członek stowarzyszenia Odrodzenie.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego na Politechnice Szczecińskiej. 1982-1989 wraz z Janem Otto, Władysławem Lisewskim, Jackiem Saukiem, Longinem Komołowskim, Jerzym Zimowskim, Ryszardem Lembasem i Danutą Kaczanowską członek nieformalnej grupy działaczy podziemia. 1982-1989 współpracownik podziemnego biuletynu „BIS” oraz pisma „Obraz” (autor tekstów, tłumacz, grafik; w „BIS-ie” także współredaktor), kolporter podziemnych wydawnictw. W X 1985 regionalny komisarz podziemnej „S” ds. kontroli wyborów do Sejmu PRL. 1980-1989 uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i Szczecińskiego Klubu Katolików.

1989 – II 1990 członek Prezydium ZR „S”, od 1989 członek, następnie wiceprzewodniczący i rzecznik prasowy Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej. W 1990 radny Miasta Szczecina z listy OKP oraz dyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy. 1990-1998 Wojewoda Szczeciński. 1998-2004 prezes oraz wiceprezes zarządów: Porta Petrol S.A., Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. oraz Porta Info sp. z o.o. 2004-2007 adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Od 2007 prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W 1991 założyciel Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego w Szczecinie. 2000-2001 pełnomocnik PO na Pomorze Zachodnie.

Autor kilku wzorów użytkowych i patentów oraz prac naukowo-badawczych z zakresu systemów sterowania i oceanotechniki; także - publikacji na tematy gospodarcze, m.in. nt. upadku Stoczni Szczecińskiej oraz tekstów poświęconych problematyce regionalnej.

Wyróżniony Odznaką Gryfa Pomorskiego (1998), Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998)

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry