Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19133,Talasiewicz-Marek-Jan.html
2023-12-10, 10:56

Tałasiewicz Marek Jan

Marek Jan Tałasiewicz, ur. 23 VIII 1943 w Kielcach. Absolwent Politechniki Charkowskiej (1967), doktorat (1978).

1967–1971 w SD, przew. Koła Inteligencji Technicznej, 1980–13 XII 1981 w PZPR.

1967–1970 st. konstruktor w Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym Przemysłu Okrętowego Oddział w Szczecinie, 1971–1972 w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, 1971–1990 pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej.

W XII 1970 uczestnik strajku, członek straży strajkowej w zakładzie.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej. Od IX 1980 w „S”; członek KZ; członek Rady Porozumiewawczej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; w 1981 członek MKR; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek ZR. 3 XI 1981–13 XII 1981 członek stowarzyszenia Przymierze Społecznego Odrodzenie w Szczecinie.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku na PS. 1982–1989 członek nieformalnej grupy podziemia MKK w Szczecinie (z Danutą Kaczanowską, Longinem Komołowskim, Ryszardem Lendasem, Władysławem Lisewskim, Janem Otto, Jackiem Saukiem i Jerzym Zimowskim). Współpracownik podziemnych pism „BIS” i „Obraz” (autor, tłumacz, grafik; w „BIS” także współredaktor); kolporter podziemnych wydawnictw wydawnictw (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Grot”, „Zapis”). W X 1985 regionalny komisarz podziemnej „S” ds. kontroli wyborów do Sejmu PRL (ps. Robert Natenczas).

1989 – II 1990 członek prezydium ZR, od 1989 członek, nast. wiceprzew. i rzecznik prasowy Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Regionu Pomorze Zachodnie. W 1990 radny miasta Szczecina z listy KO, II 1990 organizator Wojewódzkiego Biura Pracy. 1990–1998 wojewoda szczeciński, 1991 założyciel Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego, 1998–2004 prezes oraz wiceprezes zarządów: Porta Petrol SA, Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA oraz Porta Info Sp. z o.o. 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z listy AWS. Od 2001 w PO. 2004–2007 adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, 2007–2008 prezes zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 2010–2014 radny z listy PO i przew. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, 2014– 2015 wojewoda zachodniopomorski.

Autor kilku wzorów użytkowych, wynalazków, prac naukowo-badawczych z zakresu systemów sterowania i oceanotechniki oraz publikacji nt. gospodarcze i regionalne.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony