Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tarnowska-Tierling Anna

Anna Tarnowska-Tierling, ur. 8 I 1935 w Nowogródku (obecnie Białoruś), zm. 23 VI 1993 w Szczecinie. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1958), doktorat (1969).

1954–1956 mł. asystent w Katedrze Fizyki. 1958–1993 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Szczecińskiej: 1958–1959 w Katedrze Fizyki, 1959–1974 kolejno w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych, Zakładzie Maszyn Cieplnych Okrętowych, 1974–1993 w Zakładzie Techniki Cieplnej; 1959–1962 nauczycielka w Technikum Mechaniczno-Energetycznym.

1958–1993 prowadząca parafialną sekcję charytatywną przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie (od 1990 Parafialny Zespół Caritas).

VIII 1980 podczas strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego przebywała na jej terenie (z grupą studentów PSz).

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka/członek Komitetu Założycielskiego na PSz, nast. członek KZ, XII 1980–1993 współzałożycielka/członek Szczecińskiego Klubu Katolików.

13 XII 1981–IX 1989 współprowadząca Biskupi Komitet Pomocy/Biskupi Komitet Charytatywno-Społeczny działający na rzecz pomocy represjonowanym i ich rodzinom; kolportaż pism podziemnych, m.in. „Grot”, „Tygodnik Mazowsze”.

1990–1991 w UD.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991).

Ewa Tierling-Śledź

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry