Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tarnowski Andrzej Maria Michał

 

Andrzej Maria Michał Tarnowski, ur. 2 II 1940 w Nowogródku (obecnie Białoruś). Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnego (1964).

1954–1962 lekkoatleta w Pogoni Szczecin. 1957 współorganizator KIK w Szczecinie, 1957–1965 i 1966–1971 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego i Wspólnoty Akademickiej, współorganizator obozów i pielgrzymek na Jasną Górę. 1976–1981 kolporter pism niezależnych: „U Progu”, „Opinia”, „Rocznica”, „Droga”.

1964–1965 pracownik techn. w Instytucie Morskim w Szczecinie, 1965–1966 inżynier budowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego w Czeladzi, 1966–1967 inżynier budowy w przedsiębiorstwie Hydrobudowa 4 w Szczecinie, 1968–1975 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego nr 2 tamże, 1975–1979 dyr. tech. Fabryki Domów Gryfbet, 1979–1982 z-ca dyr. budowy Elektrociepłowni Dolna Odra w Gryfinie i dyr. budowy elektrociepłowni w Zakładach Chemicznych Police w Pomorskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu w Szczecinie.

17–22 XII 1970 wiceprzew. KS w Szczecińskim PBO nr 2. 1970–1976 współorganizator cyklicznych spotkań grupy przeciwników komunizmu (m.in.: Michał Plater-Zyberk, Zbigniew Szymański, Edmund Bilicki, Przemysław Fenrych, Jan Tarnowski). Po powstaniu szczecińskiego ROPCiO jego uczestnik, aktywista w protestach i akcjach KSS KOR.

18–30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w PPBEiP w Szczecinie. Od IX 1980 w „S”, autor art. m.in. w piśmie pracowników budownictwa „Ogniwo”.

15 XII 1981 uczestnik protestu w PPBEiP przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, działacz podziemia poza formalnymi strukturami: kolporter wydawnictw podziemnych („Tygodnik Mazowsze”, „Obraz”, „Grot”, „Termit”). VI 1982 odwołany ze stanowiska dyr. budowy. 1982–1986 szef produkcji i z-ca dyr. techn. w Szczecińskim PBO nr 3, wielokrotnie przesłuchiwany.

11 XI 1985 uprowadzony przez SB z miejsca pracy, pobity (wybite zęby, złamana szczęka, nos, wstrząs mózgu), szantażowany groźbą utraty życia. 1986–1989 autor w „Obrazie”, organizator akcji charytatywnych (rozdawnictwo żywności i odzieży dla potrzebujących dzieci i pomocy dla Jerzego Sychuta). 1986–1992 samodzielny kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Amak w Szczecinie.

1989–1992 członek OKP Ziemi Szczecińskiej. 1990–2002 trzykrotnie radny Rady Miasta Szczecin z list OKP, BBWR i AWS, 1996–2001 członek AWS. 1992–1994 wiceprezydent Szczecina ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i inwestycji. 1995–1999 dyr. ds. inwestycji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, 1999–2002 z-ca dyr. Wydz. ds. Inwestycji w Urzędzie Wojewódzkim, 2003–2012 gł. specjalista ds. społecznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry