Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tarnowski Jan Stanisław

Jan Stanisław Tarnowski, ur. 28 IV 1937 w Nowogródku (obecnie Białoruś). Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnego (1967).

1967–1992 inspektor nadzoru Biura Inwestycji Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, 1958–1971 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. III 1968 uczestnik protestu pod pomnikiem im. Adama Mickiewicza tamże. 1970–1976 współorganizator cyklicznych spotkań grupy aktywistów katolickich o poglądach antykomunistycznych (m.in.: Michał Plater-Zyberk, Zbigniew Szymański, Edmund Bilicki, Przemysław Fenrych, Jan Tarnowski). 1976–1980 współpracownik ROPCiO, kolporter i drukarz prasy niezależnej. XI 1977 zatrzymany podczas drukowania niezależnych pism „Opinia” i „Rocznica” (uniemożliwiono mu kontynuowanie rozpoczętych 1973 studiów doktoranckich).

Od IX 1980 (do 1997) w „S”, 1980 członek KZ w Biurze Inwestycji, nast. członek Prezydium Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w PDOKP. VI–VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek Prezydium ZR oraz Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy i Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy, współorganizator i kierownik Ośrodka Badań Społecznych przy ZR, współzałożyciel Stowarzyszenia Odrodzenie, jednoczącego działaczy „S” i działaczy tzw. struktur poziomych PZPR. 1981–2011 założyciel i członek Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie (13 II 1982 pobity za wykrycie i zdemontowanie podsłuchu w jednej z cel), 9 IV 1982 zwolniony. 1982–1989 członek TKZ w PDOKP, 1982 współorganizator MKK w Szczecinie, 1988–1989 w Prezydium MKO.

III 1989–VI 1989 członek OKP „S” PZ, 1989–1992 członek KZ w Biurze Inwestycji, VII–IX 1990 przew. Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa woj. szczecińskiego, XI 1989–III 1990 delegat na II WZD w Szczecinie, 1990–1992 członek ZR Pomorze Zachodnie, delegat na II KZD w Gdańsku. 1992–1997 zatrudniony w Zarządzie Drogowym PDOKP, członek KZ, 1993–1997 naczelnik ZD. 1998–1999 w Chrześcijańskiej Demokracji III RP. Od 1997 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

23 XII 1976–28 VIII 1988 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Kleryk.

Przemysław Benken | Marta Marcinkiewicz

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry