Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tarnowski Mieczysław

Mieczysław Tarnowski, ur. 25 XII 1945 w Mönchengladbach w Niemczech, zm. 11 V 1991 w Wałbrzychu. Ukończył Technikum Górnicze tamże (1965).

1965-1981 górnik szybowy w KWK Wałbrzych. Do 1981 w PZPR.

W VIII 1980 uczestnik strajku w KWK Wałbrzych; od IX 1980 w „S”, członek KZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, od VII 1981 wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału „S” w Wałbrzychu, zwolennik utworzenia samodzielnego Regionu w Wałbrzychu.

29 XI 1981 wyjechał do Szwajcarii na zaproszenie tamtejszych central związkowych w celu nawiązania współpracy, tam zastał go stan wojenny. Współtwórca biura „S” w Zurychu, współorganizator powstających na Zachodzie komitetów Solidarności z Solidarnością (Francja, Włochy, Norwegia, RFN), działał głównie na terenie Szwajcarii, gdzie doprowadził do zjazdu przebywających za granicą działaczy w Zurychu. 1982-1983 pracownik w odlewni aluminium w Szwajcarii. 1 II 1983 powrót do Polski, działacz wałbrzyskiego podziemia. Organizator Tajnej Komisji Oddziału „S” w woj. wałbrzyskim. 16 XII 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Wałbrzychu i Świdnicy, zwolniony 7 VIII 1984 na mocy amnestii. Od XI 1984 organizował w swoim mieszkaniu raz w mies. spotkania dyskusyjne, tzw. soboty towarzyskie, z udziałem czołowych działaczy „S”, m.in. Józefa Piniora, Zbigniewa Romaszewskiego, Andrzeja Wiszniewskiego. W 1986 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu oraz Komisji Interwencji i Praworządności „S” w woj. wałbrzyskim. Od 1985 zatrudniony w spółdzielni budowlanej, od 1986 na rencie. Od XII 1987 w jawnej RKW Dolny Śląsk, przewodniczący RKW woj. wałbrzyskiego; współorganizator ruchu Bez Przemocy Non Violence w Wałbrzychu. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, skazywany przez kolegia ds. wykroczeń na kary grzywny.

W III 1989 powołał KO przy M. Tarnowskim, od 23 IV 1989 na czele Wałbrzyskiego KO. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”.

Do 16 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR; 21 II 1983 – 3 III 1989 przez Wydz. V KW MO/ WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Emigrant.

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry