Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tatar Józef

Józef Tatar, ur. 6 XII 1938 w Załazach k. Puław, zm. 21 V 2016 w Damnicy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Mechaniczną w Puławach (1956).

1956-1960 pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym w Załazach, 1960-1962 w Puławskiej Spółdzielni Pracy Mechanik, 1962-1976 w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Przemysłu Okrętowego Budimor w Gdańsku, 1976-1978 w nadleśnictwie i mleczarni w Damnicy k. Słupska, 1978-1997 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku. 1979-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika Wybrzeża”, w ówczesnym woj. słupskim.

W VIII 1980 organizator zbiórki datków pieniężnych w WPWiK dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 11 II 1982 zwolniony. 1982-1984 kolporter pism podziemnych związanych z tajną Terenową Komisją Koordynacyjną „S” w Lęborku, m.in. „Robotnika Lęborka”. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom.

1989-1997 przewodniczący KZ „S” w WPWiK, w delegat na kolejne WZD Regionu Słupsk. Od 1997 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

16 XI 1979 – 16 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Hydraulik.

Arkadiusz Kazański

Słupsk, Region Słupsk

Opcje strony

do góry