Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tatko Wiesław

Wiesław Tatko, ur. 9 IV 1952 w Dąbrowie Górniczej. Inżynier elektryk.

Od 1975 w PZPR, sekretarz POP na Wydz. Wielkich Pieców Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 organizator strajku na Wydz. Wielkich Pieców, przewodniczący Wydziałowego KS, członek Prezydium Zakładowego Komitetu Strajkowego HK; po rozwiązaniu KS HK członek Komitetu Robotniczego, członek Zarządu MKR. 30 VIII 1980 wydelegowany do udziału w negocjacjach, 31 VIII 1980 sygnatariusz porozumienia między KS a dyr. Zbigniewem Szałajdą o warunkowym zawieszeniu strajku w HK; 11 IX 1980 sygnatariusz Porozumień Katowickich. Od IX w „S”; członek KZ HK ds. samorządów i sekcji hutniczej. X 1980 – I 1981 w redakcji niezależnego pisma „Wolny Związkowiec”.

13 XII 1981 po rewizji w mieszkaniu zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, 29 I 1982 zwolniony.

Wyemigrował z rodziną za granicę.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry