Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tatarzyński Władysław Jan

Władysław Jan Tatarzyński, ur. 12 X 1945 w Zielonej Górze. Ukończył Technikum Kolejowe we Wrocławiu (1964).

1968-1972 kierownik stacji obsługi i działu transportu w Spółdzielni Pracy Wodno-Melioracyjnych we Wrocławiu, 1973-1975 z-ca kierownika Gospodarstwa Samochodowego w Zakładach Energetycznych tamże, 1975-1987 specjalista, starszy rzemieślnik w Oddziale Zmechanizowanych Robót Drogowych PKP, 1987-2001 starszy specjalista-maszynista w Oddziale Drogowym PKP (później Zakład Infrastruktury Kolejowej PKP).

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel i członek Tymczasowej Komisji Założycielskiej w Oddziale Węzła Wrocławskiego, założyciel Tymczasowej Komisji Założycielskiej w OZRD. 21-27 X 1980 uczestnik głodówki kolejarzy w Lokomotywowni ws. rejestracji „S”, warunków pracy i podwyżki płac.

W 1982 członek redakcji podziemnego pisma „Wolna Droga”, III-X 1982 współzałożyciel, redaktor techn. i autor w podziemnym piśmie „Świt”. Kolporter wydawnictw podziemnych: pism RKS „S” i Solidarności Walczącej, książek. 29 X 1982 aresztowany za redagowanie i drukowanie „Świtu”, 10 III 1983 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego na 1 rok i 4 mies. więzienia w zawieszeniu na 4 lata, IV-V 1983 w ukryciu (zagrożony aresztowaniem). V 1983 – V 1984 współzałożyciel, redaktor techniczny i autor w podziemnym piśmie „ViS”. 6 VI 1984 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Wielokrotnie represjonowany. 1981-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę i w intencji kolejarzy.

Od I 1989 członek Komisji Założycielskiej „S” Węzła Wrocławskiego; VI 1989 – VI 1998 przewodniczący KZ w Oddziale Drogowym PKP, następnie w ZIK PKP; od X 2001 KZ przy PKP Polskie Linie Kolejowe we Wrocławiu. Od 2004 zawiadowca w PKP PLK Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu.

Wyróżniony wieloma oznaczeniami kolejowymi, m.in. Złotą Odznaką Zasłużonego Kolejarza.

Do 28 VI 1989 rozpracowywany przez Wydz. V-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Pośrednik.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry