Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tercki Marian Leszek

Marian Leszek Tercki, ur. 13 XII 1958 w Wałbrzychu. Ukończył SP nr 11 w Wałbrzychu (1973).

1980-1984 malarz, spawacz w WKB Wałbrzych, 1984-1985 budowlaniec w Firmie Malarsko-Budowlanej w Wałbrzychu. 1977-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, kolporter „Robotnika”.

30-31 VIII 1980 współorganizator strajku w WKB Wałbrzych.

14 XII 1981 współorganizator strajku tamże. 1981-1989 członek nieformalnej grupy opozycyjnej na terenie Wałbrzycha, skupionej wokół Ryszarda Mocka, właściciel i zarządzający jedną z większych podziemnych drukarni w Wałbrzychu; kolporter pism podziemnych, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Niezależnego Słowa” oraz książek paryskiej „Kultury”, NOWej, ulotek, znaczków poczt podziemnych i innych materiałów na terenie woj. wałbrzyskiego. 9 XI 1982 aresztowany, 23 XII 1982 areszt uchylono, skazany na 10 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 1982-1989 członek Komitetu Pomocy Aresztowanym; 1984-1989 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 31 VIII 1985 ponownie aresztowany, w XII 1985 skazany na 1 rok więzienia, 11 VIII 1986 zwolniony. 1986-1989 członek TKZ „S” Służby Zdrowia w Wałbrzychu.

W 1989 członek KO „S” przy Mieczysławie Tarnowskim tamże. 1986-1991 budowlaniec w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Służby Zdrowia w Wałbrzychu, od 1991 na rencie.

28 II – 2 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR; 28 X 1983 – 17 VIII 1984 przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR; do 26 II 1987 w ramach SOS.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry