Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Terentiew Robert Stanisław

Robert Stanisław Terentiew, ur. 5 X 1942 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filologia polska (1968).

1944-1945, po Powstaniu Warszawskim, w obozach w Pruszkowie i Ravensbrück (z matką Elżbietą Jadwigą Przyjemską). Od 1947 w Polsce. W III 1968 uczestnik wieców studenckich, delegat studentów UW na strajk na Politechnice Warszawskiej, zatrzymany przez MO. 1968-1970 członek konspiracyjnej organizacji Ruch; 1970-1981 sekretarz redakcji miesięcznika „Łowiec Polski”. Od 1971 członek Polskiego Związku Łowieckiego. Od 1971 członek SDP. 1977-1981 współpracownik KSS KOR, zaangażowany w organizowaniu niezależnego ruchu chłopskiego. 1978-1981 tłumacz, redaktor i składacz w niezależnym wydawnictwie NOWa.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel i przewodniczący KZ w PZŁ, w XII 1981 uczestnik negocjacji z dyrekcją Lasów Państwowych. 1980-1981 redaktor naczelny biuletynu dla dziennikarzy zagranicznych „Nowa Press Service”, autor niezależnego pisma Regionu Mazowsze „Niezależność”; w VI 1981 delegat na I WZD, w XII na II WZD Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w połowie I 1982; 1982-1983 związany z pismami podziemnymi, współzałożyciel i redaktor „Spectatora”, w 1982 autor, członek redakcji, i organizator sprzętu drukarskiego (także szkoleń redakcji w technice sitodruku) w podziemnym piśmie „Karta”. 1983-1988 w USA, 1984-1988 z-ca redaktora naczelnego polonijnego „Nowego Dziennika”. W V 1988, uczestnik strajku w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie.

W 1990 redaktor „Res Publiki”, 1991-1992 z-ca redaktora nacz. „Tygodnika Solidarność”, w 1992 dyr. Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (zwolniony w zw. z transmisją obrad Sejmu z 4 VI 1992), 1994-2000 dyr. programowy TV Polonia, od 2000 niezależny scenarzysta i reżyser programów w TVP. Od 2003 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Zasłużony Działacz Kultury.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry