Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Terlecki Andrzej

Andrzej Terlecki, ur. 2 XI 1952 w Łodzi, zm. 24 VII 2012 tamże. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filologiczny, kierunek filologia polska (1977).

1971–1972 magazynier w Bibliotece UŁ, 1977–1980 redaktor „Życia Częstochowy” (terenowego wydania „Życia Warszawy”).

16 V 1977 uczestnik akcji protestacyjnej łódzkich studentów po śmierci Stanisława Pyjasa. 1979–1980 uczestnik RWD, autor w niezależnym piśmie „Aspekt”.

Od XI 1980 redaktor, sekretarz redakcji niezależnego pisma „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, autor i współautor artykułów o tematyce historycznej. 1981–1982 pracownik MKZ/ZR Ziemi Łódzkiej. Od 6 III 1981 w „S”; wiceprzew. KZ przy MKZ, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD. 2 IV 1981 współzałożyciel, nast. członek Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu (współautor pierwszego n-ru pisma „Solidarność Internowanych”) i Łowiczu, 9 VII 1982 zwolniony. 1982–1987 współpracownik Międzyzakładowego Komitetu „S” i MKK Ziemi Łódzkiej. 1982–1983 działacz Międzyzakładowego Komitetu Obrony „S” (członek ogólnopolskiej Grupy Roboczej MKO, przew. regionu łódzkiego), autor w piśmie MKO „Bez Dyktatu” (nie miał świadomości, iż struktura ta została utworzona z inspiracji MSW). 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, „Solidarność Łódzka”, „Nasz Głos”, „Prześwit”, „Akcja Konspiracyjna” i książek w Łodzi. III – VIII 1983 redaktor i współwydawca podziemnego pisma „Solidarność Łódzka”. 1983–1990 właściciel prywatnego zakładu rzemieślniczego. 30 VIII 1983 przesłuchiwany, 15–16 IX 1983 po rewizji w mieszkaniu zatrzymany. 1985 inicjator wykonania tablicy pamiątkowej z okazji 50. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego, 10 XI 1985 uczestnik uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy na murze kościoła NSJ (oo. jezuici) w Łodzi. 1984–1994 w KPN (1989–1993 członek Rady Politycznej); 1987–1989 wydawca oraz organizator druku i sieci kolportażu podziemnego pisma „Droga” (nr 25–29) oraz książek i druków ulotnych sygnowanych przez KPN. 11 IX 1988 sygnatariusz oświadczenia o wznowieniu jawnej działalności ZR. 1988 współzałożyciel i sekretarz zarządu Łódzkiego Towarzystwa Gospodarczego, I 1989 współzałożyciel i prezes Towarzystwa Polska-USA, 1989 przew. Komisji Programowej Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego.

VI 1989 kandydował z listy KPN w wyborach do Sejmu, 1990–1994 radny Rady Miejskiej w Łodzi z listy KPN, 1990–1994 przew. Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego, 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. weryfikacji b. funkcjonariuszy SB w Łodzi, 1991–1993 poseł RP z listy KPN, 1991 prezes zarządu wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, 1994 w KPN Frakcji Reformatorskiej. 1994–1996 bez zatrudnienia, od 1996 właściciel restauracji. 1997 współzałożyciel Stowarzyszenia Solidarności Społecznej, od 2003 prezes Rady Krajowej Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Bezrobotnych, od 2003 prezes Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych. 1999 współzałożyciel Towarzystwa Gospodarczego Polska-Ukraina (1999–2003 przew. Komisji Rewizyjnej), od 2003 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, od 2008 członek-założyciel Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989.

Autor książki Moja KPN (2011).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

18 II 1981– 4 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Klan; XI 1982 – I 1990 przez Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW w ramach SOR/KE krypt. Oset; 1988–1990 przez Wydz. III/WOKPP WUSW w ramach SOR krypt. Ekipa.

Wiesław Maciejewski|Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry