Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Terlecki Marian

Marian Terlecki, ur. 21 IX 1954 w Gdańsku, zm. 8 I 2010 w Nadarzynie. Absolwent Wyższego Zawodowego Studium Scenopisarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1984).

Od 1972 uczestnik spotkań samokształceniowych w ramach Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mikołaja (oo. dominikanie) w Gdańsku prowadzonego przez o. Ludwika Wiśniewskiego. 1976–1981 stażysta, mł. redaktor, redaktor artystyczny w Redakcji Programów Artystycznych TVP Gdańsk.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ, wiceprzew. KKK Pracowników Radia i Telewizji. Od IV 1981 redaktor nacz. Agencji Telewizyjnej w Biurze Informacji Prasowej „S” w Gdańsku; IX/X 1981 współzałożyciel gazety codziennej I KZD „Głos Wolny”.

13 XII 1981 – 13 IX 1983 w ukryciu, ujawnił się w zw. z amnestią. 1982–1983 autor audycji podziemnego Radia „S”; XII 1982 – VI 1983 redaktor nacz. pisma Regionu Gdańskiego „Solidarność”. 1983–1985 w ścisłym kontakcie z TKK, Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem i Sławomirem Czarlewskim z Komitetu Koordynacyjnego „S” w Paryżu, m.in. w II 1985 przebywał we Francji, gdzie zbierał środki na realizację filmu o L. Wałęsie. I 1985 – 1990 redaktor nacz. Duszpasterskiego Ośrodka Dokumentacji i Rozpowszechniania Video przy klasztorze oo. Pallotynów w Gdańsku-Wrzeszczu. 25 V 1985 zatrzymany podczas przewożenia samochodem należącym do oo. pallotynów sprzętu telewizyjnego. 27 V 1985 aresztowany, osadzony w areszcie SUSW, nast. w AŚ w Warszawie-Mokotowie, we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. W 1987 współzałożyciel Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego. W V 1988 szef ekipy rejestrującej przebieg strajku w Stoczni Gdańskiej.

1990 redaktor nacz. TVP Gdańsk, 1991 szef Komitetu Radia i Telewizji, 1992 –1993 współwłaściciel firmy producenckiej H-art Film, nast. właściciel firmy producenckiej M.T. Art., od 1998 prezes Wizja TV, od 2008 szef działu publicystyki i informacji TV Puls.

Autor (z Antonim Pawlakiem) książki Każdy z was jest Wałęsą (Editions Spotkania, Paryż 1983), redaktor (z Tomaszem Wołkiem i Andrzejem Dorniakiem) leksykonu związkowego Who’s who, what’s what in Solidarność (1981), reżyser filmu dokumentalnego Kisiel (1987).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

10 XI 1972 – 13 XII 1974 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Scena; 21 IX 1976 – 13 IV 1977 w ramach SOS krypt. Aktor; od 28 I 1982 w ramach SOR krypt. Sony; X 1984 – 10 VII 1987 przez Wydz. XI Dep. I MSW w ramach SO krypt. Kramir.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry