Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Teske Andrzej Armin

Andrzej Armin Teske, ur. 23 XI 1941 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek fizyka (1964); w 1976 doktorat.

1963-1987 pracownik naukowy UMCS. 1965-1987 członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, nast. Komisji Wydziałowej na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, od X 1980 członek Uczelnianego Komitetu Założycielskiego UMCS, od XII 1980 w KZ: przewodniczący komisji interwencyjnej, następnie członek zespołu ds. realizacji postulatów, od VI 1981 członek zespołu ds. pracowników i uczelni, w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Komisji Rewizyjnej ZR.

14 XII 1981 uczestnik strajku w budynku Wydz. BiNoZ (strajk przerwany po interwencji ZOMO w Domu Akademickim Grześ i w rektoracie). I 1982 – 1989 członek TKZ UMCS, współorganizator pomocy dla represjonowanych (łącznik), m.in. dostarczał do Warszawy wykazy osób represjonowanych (kontakty na Politechnice Warszawskiej i w kościele Świętego Krzyża); kolporter wydawnictw podziemnych na terenie Wydz. BiNoZ, m.in. „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»” i „Tygodnika Mazowsze”; udostępniał (z żoną Elżbietą Teske) mieszkanie na posiedzenia TKZ. W 1982 po rewizji w mieszkaniu przesłuchiwany. 1985-1989 w ramach prywatnych kontaktów pośrednik w sprowadzaniu trudno dostępnych leków do Polski. 1987-1989 łącznik w ramach niezależnego Społecznego Komitetu Nauki.

W 1990 wystąpił z „S”. 1990-1994 w ROAD, UD, UW. Od 2006 na emeryturze.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry