Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Teske Elżbieta Władysława Anna

Elżbieta Władysława Anna Teske, ur. 13 II 1938 w Lublinie. Absolwentka Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek biologia (1960), doktorat (1977).

1960-1999 pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS (Zakład Fizjologii Roślin, Ogród Botaniczny).

Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka Tymczasowego Zespołu Koordynacyjnego na UMCS, od IX 1980 przewodnicząca Koła Założycielskiego przy Ogrodzie Botanicznym i Sekcji Zieleni UMCS, od X 1980 członek Komisji Rewizyjnej Uczelnianego Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 z-ca przewodniczącego KZ (przewodnicząca Komisji Socjalnej), od VI 1981 członek Prezydium KZ na UMCS.

Od 24 XII 1981, z polecenia TZR, organizatorka pomocy dla represjonowanych w Regionie Środkowo-Wschodnim. I 1982 – 1989 członek Prezydium TKZ na UMCS, odpowiedzialna za zbieranie i wydatkowanie składek związkowych oraz pomoc finansową i materialną dla represjonowanych. Udostępniała (z mężem Andrzejem Teske) mieszkanie na posiedzenia TKZ. 1982-1983 członek lubelskiego oddziału Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. 1986-1990 przewodnicząca Rady Programowej akcji Wakacje z Bogiem. Od IX 1988 członek Grupy Roboczej na Rzecz Relegalizacji „S” na UMCS.

IV 1989 – XI 1990 członek KO „S” Województwa Lubelskiego (od 30 VI 1989 KO „S” Lubelszczyzny), odpowiedzialna za sprawy socjalne. 1990-2001 w ROAD/UD/UW. W 1992 wystąpiła z „S”. Od 1999 na emeryturze. 1960-1999 członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

W 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Langusta.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry