Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tężycka Maria

Maria Tężycka, ur. 6 VI 1951 w Gorzowie Wlkp. Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu (1974), technolog drewna.

1974-1984 zatrudniona w Zakładach Stolarki Budowlanej Stolbud w Gorzowie Wlkp., 1984-1985 referentka w Centrali Materiałów Budowlanych tamże, 1985-1986 technolog w Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego Tartak w Santoku, 1986-1989 w Zakładach Drzewnych Przemysłu Węglowego w Gorzowie Wlkp. Przed VIII 1980 uczestniczka spotkań z działaczami opozycji organizowanymi przy Duszpasterstwie Akademickim w Gorzowie Wlkp.

Od X 1980 w „S”; współorganizatorka, sekretarz KZ w Stolbudzie, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzów Wlkp.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Poznaniu i Gołdapi, zwolniona 29 IV 1982. Od 1982 współpracowniczka RKW „S” Regionu Gorzów Wlkp. i redakcji podziemnego biuletynu „Feniks”; udostępniała mieszkanie na potrzeby pisma, przepisywała teksty. Współpracowniczka Diecezjalnego Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym w Gorzowie Wlkp.

W 1989 współpracowniczka KO w Gorzowie Wlkp., m.in. kolporterka materiałów wyborczych; 1989-1990 sekretarka w ZR Gorzów Wlkp. 1990-1994 w USA (Chicago), ekspedientka. Od 1995 zatrudniona w hurtowni zabawek Welmast w Gorzowie Wlkp. Od 2006 na emeryturze, nadal zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy w Welmaście.

1979-1983 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Loża/Bazar; 1984-1985 przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach KE krypt. Uparta.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry