Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Then Artur

Artur Then , ur. 21 IX 1966 w Wadowicach. Ukończył V LO w Krakowie (1985), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozoficzno-Historycznego (1996).

1982–1989 organizator kolportażu, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in.: „Zomorządność”, „Myśli Nieinternowane”, „Gazeta Polska”, „Tygodnik Mazowsze”, „Konfederat Śląski”, „Promieniści”, „Solidarność Walcząca”, „Hutnik”, ulotek; inicjator akcji protestacyjnych w V LO w Krakowie (ciche przerwy, czarne stroje), 1984 zawieszony w prawach ucznia za organizację niezależnych lekcji historii i spotkań z opozycjonistami (Wojciechem Modelskim, Edwardem Nowakiem, Janem Rokitą). 1983–1988 członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, 1983–1992 uczestnik rocznicowych Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 1984–1986 współorganizator niezależnych koncertów Leszka Wójtowicza. 1984–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1984–1994 w KPN; od 1987 członek Kierownictwa Akcji Bieżącej Okręgu Kraków, 1988 założyciel i szef Organizacji Studenckiej KPN w Krakowie, członek Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II (Małopolska), 1990–1992 szef Okręgu Kraków, 1991–1994 członek Rady Politycznej KPN; 1984–1989 współorganizator i uczestnik demonstracji, m.in. 3 V i 11 XI, happeningów, akcji plakatowych, malowania na murach, wieczornic poezji niezależnej, ogólnopolskich spotkań struktur KPN w Juszczynie i na Przełęczy Rydza-Śmigłego, 1989 Kongresu KPN w Warszawie i Krakowie, 1984 uczestnik akcji nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych, zrywania plakatów, liczenia głosujących. 1985 współorganizator zbierania na UJ podpisów pod petycją ws. pobicia i śmierci Marcina Antonowicza. I 1987–1988 w Studenckiej Sekcji Polskiej Ligi Praw Człowieka w Krakowie. 1987/1988 szef samorządu studenckiego w Instytucie Historii i na Wydz. Filozoficzno-Historycznym, członek Rady Uczelnianej. IV/V 1988 organizator akcji poparcia na uczelni dla strajkujących w Hucie im. Lenina, przekazywanie wiadomości do punktu informacyjnego u Zygmunta Łenyka; VIII 1988 obserwator strajku w KWK w Żorach (relacje dla zachodniej tv). 1988 w Komitecie Organizacyjnym NZS na UJ. 25–27 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1988 i 1989 uczestnik bojkotu Studium Wojskowego na UJ i Politechnice Krakowskiej, organizator bojkotu Studium Wojskowego na Akademii Ekonomicznej. 1988 organizator jawnego punktu sprzedaży wydawnictw podziemnych w Collegium Novum UJ, zawieszony w prawach studenta. 1984–1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń.

1989 organizator kampanii wyborczej KPN w Kielcach, założyciel, redaktor, wydawca krakowskiej „Nowej Gazety”, uczestnik protestów przeciwko stacjonowaniu wojsk sowieckich w Polsce. 1991–1993 poseł na Sejm RP z listy KPN, 1995–1996 własna działalność gospodarcza, od 1997 w SKL, nast. PO; 1997–1999 pracownik biurowy w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby Liver w Krakowie, 1999–2002 kierownik Działu Zagospodarowania Mienia w Agencji Mienia Wojskowego, Oddział Terenowy w Krakowie; 2003–2009 dyr. Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego tamże, 2004 także w Nowym Sączu; od 2009 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

5 VII 1982–24 V 1990 18 VI 1990 rozpracowywany przez Wydz. III/OKPP KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Konspiratorzy; 20 XI 1985–11 XII 1986 rozpatrywany przez Wydz. III WUSW jako kandydat na TW, odmówił współpracy.

Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry