Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Then Artur

Artur Then, ur. 21 IX 1966 w Wadowicach. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek historia (1996), studiów podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi tamże (2004).

1981 uczestnik wykładów z zakresu historii najnowszej, m.in. na UJ oraz spotkań z działaczami opozycji; od tego roku demonstracji w obronie więźniów politycznych, manifestacji patriotycznych i rocznicowych.

Po 13 XII 1981 organizator kolportażu, kolporter literatury i podziemnych pism, m.in.: „Zomorządności”, „Myśli Nieinternowanych”, „Gazety Polskiej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Konfederata Śląskiego”, „Promienistych”, „Solidarności Walczącej”, „Hutnika”, ulotek; inicjator akcji protestacyjnych w LO (m.in. ciche przerwy, czarne stroje), 1984 zawieszony w prawach ucznia, wzywany na rozmowy do dyrektora za organizowanie niezależnych lekcji historii i spotkań z opozycjonistami. 1983-1988 członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, do 1992 uczestnik rocznicowych Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 1984-1986 współorganizator niezależnych koncertów Leszka Wójtowicza. 1984-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz działalności samokształceniowej w Krakowie-Mistrzejowicach. 1984-1994 w KPN: od 1987 członek kierownictwa Okręgu Kraków, 1988 założyciel i szef Organizacji Studenckiej KPN, członek kierownictwa Obszaru II (Małopolska), od 1990 szef Okręgu Kraków, od 1991 członek Rady Politycznej KPN; współorganizator i uczestnik demonstracji, m.in. 3 V i 11 XI, protestów przeciwko stacjonowaniu wojsk sowieckich w Polsce, happeningów, akcji plakatowych, malowania na murach, wieczornic poezji niezależnej, ogólnopolskich spotkań struktur KPN w Juszczynie i na Przełęczy Rydza-Śmigłego, w 1989 Kongresu KPN w Warszawie/Krakowie rozbitego przez milicję. W 1984 uczestnik akcji nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych, zrywania plakatów, liczenia głosujących. W 1985 współinicjator i współorganizator zbierania podpisów na UJ pod petycją ws. pobicia i śmierci gdańskiego studenta Marcina Antonowicza. I 1987 – 1988 w Studenckiej Sekcji Polskiej Ligi Praw Człowieka w Krakowie. 1987/1988 szef samorządu studenckiego w Instytucie Historii i Wydz. Filozoficzno-Historycznego, członek Rady Uczelnianej. IV/V 1988 organizator akcji poparcia na uczelni dla strajkujących w HiL, przekazywał wiadomości do punktu informacyjnego u Zygmunta Łenyka; w VIII 1988 obserwator strajku w KWK w Żorach, następnie przekazał relację zachodniej TV. Od 1988 w Komitecie Organizacyjnym NZS na UJ. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. W 1988 i 1989 uczestnik bojkotu studium wojskowego na UJ i Politechnice Krakowskiej, organizator na Akademii Ekonomicznej. W 1988 inicjator i prowadzący jawny punkt sprzedaży wydawnictw podziemnych w Collegium Novum UJ za co zawieszony (wraz z Pawłem Sabudą i Przemysławem Markiewiczem) w prawach studenta. Wielokrotnie zatrzymywany (m.in. 1984 w Jędrzejowie, 1985 u Kazimierza Świtonia, 3 V 1986), przesłuchiwany (od 1983), rewizja w mieszkaniu, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na kary grzywny, kilkukrotna odmowa paszportu.

W 1989 organizator kampanii wyborczej KPN w Kielcach, 3 V 1989 zatrzymany podczas wiecu; założyciel, redaktor, wydawca „Nowej Gazety”. 1991-1993 poseł RP z listy KPN; 1995-1996 własna działalność gospodarcza; od 1997 w SKL, następnie PO; 1997-1999 pracownik biurowy w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby Liver; 1999-2002 kierownik Działu Zagospodarowania Mienia w Agencji Mienia Wojskowego, Oddział Terenowy w Krakowie; 2003-2009 dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, 2004 także w Nowym Sączu; od 2009 trener, koordynator przy projektach unijnych.

Wyróżniony odznaką Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki (1984), odznaczony Brązowym Medalem za zasługi dla obronności kraju (1999), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry