Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Thier Danuta

Danuta Thier, ur. 3 XI 1940 w Przemyślu. Ukończyła liceum ogólnokształcące w Przemyślu.

Od 1962 zatrudniona w Zakładach Płyt Pilśniowych (obecnie Producent Płyt Pilśniowych Fibris SA) tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ.

Po 13 XII 1981 działaczka TKZ w ZPP, kolporter wydawnictw niezależnych, współorganizator pomocy dla rodzin osób internowanych. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez SB; przeniesiona ze stanowiska laborantki na stróża.

Od 1989 członek KZ, 1993-1995 sekretarz KZ, od 1995 przewodnicząca KZ, delegat na WZD Regionu Ziemia Przemyska.

Do 4 I 1988 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Powielacz; 21 XII 1987 - 30 X 1989 przez Wydz. VI WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Stokrotka.

 

Adam Borowski|Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przeworsk

Opcje strony

do góry