Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Thun Róża

Róża Thun  (właśc. Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein, z d. Woźniakowska), ur. 13 IV 1954 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologii Angielskiej (1979).

Od 1976 zw. z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Beczka w Krakowie, 1977–1980 w SKS, 1978/1979 jego rzecznik; pośredniczka w kontaktach z zagranicznymi dziennikarzami oraz działaczami zachodnich i polonijnych organizacji studenckich. 1977–1980 współpracownik KOR/KSS KOR. Wielokrotnie zatrzymywana przez SB i przesłuchiwana. 21 II 1978 sygnatariuszka listu do pracowników nauki i kultury ws. wtargnięcia funkcjonariuszy MO i SB do prywatnego mieszkania, w którym odbywał się wykład w ramach TKN. 25 X 1978 sygnatariuszka przygotowanego z inicjatywy Józefa Barana telegramu SKS do ONZ ws. łamania praw człowieka w PRL (z J. Baranem i Anną Krajewską). XI 1978 „Telegramu do Mieszkańców Miasta Krakowa” w zw. z przerwaniem prowadzonego w prywatnym mieszkaniu wykładu w ramach TKN.

1978–1980 współorganizatorka krakowskich wykładów TKN, odpowiedzialna za kontakty z TKN w Warszawie i kolportowanie materiałów pomiędzy Krakowem a Warszawą. 17 I 1979 sygnatariuszka oświadczenia SKS w Krakowie ws. represjonowania aktorów Teatru Ósmego Dnia, 28 I 1979 oświadczenia SKS w Krakowie ws. zasad otrzymywania paszportów na wyjazd za granicę, 25 III 1979 oświadczenia SKS ws. represji stosowanych wobec wykładowców i słuchaczy TKN w Warszawie, 2 VI 1979 informacji o SKS w Krakowie przygotowanej w zw. z wizytą papieża Jana Pawła II w wersji angielskiej. VI 1979 współorganizatorka niezależnego biura prasowego podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (informowanie, poza bieżącymi wiadomościami z przebiegu wizyty papieża, o celach i działalności opozycji demokratycznej w PRL). 5 VII 1979 współautorka „Listu do episkopatu Czech i Moraw” ws. obrony prześladowanych członków Karty 77. 7–17 V 1980 w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej uczestniczka głodówki solidarnościowej z głodującymi w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem oraz w proteście przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycji. 20–31 VIII 1980 w areszcie domowym.

1981–1989 na emigracji w RFN (przekazywanie zachodnim mediom informacji o sytuacji opozycji i Kościoła w PRL, pomoc przebywającym na Zachodzie działaczom „S”, uczestniczka konferencji). 1989–1991 w Nepalu, współorganizacja transportów humanitarnych i udział w nich.

1992–2005 dyr. generalna, nast. prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Premierze RP i Zarządu Stowarzyszenia Francja–Polska. Od 2005 dyr. Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Od 2009 posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003), francuskim Narodowym Orderem Zasługi (2004), Orderem Zasługi Republiki Włoskiej (2005), francuską Legią Honorową (2015).

Ewa Zając, Mielczarski Marek

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry