Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tinc Stanisław

Stanisław Tinc, ur. 16 VI 1947 w Sandomierzu.  Zm.  23 IV 2018 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli (1969).

1969‒1971 zatrudniony w Hucie Stalowa Wola, 1971‒1972 w Stoczni Rzecznej w Sandomierzu, 1972‒1983 w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.

W VII 1980 organizator 2-godzinnego strajku w MKS w Sandomierzu; IX 1980 przewodniczący KS i Komitetu Założycielskiego „S” do wyborów w X 1980, o X 1980 z-ca przewodniczącego KZ „S” MPGKiM w Sandomierzu. W IV 1981 delegat na WZD Ziemia Sandomierska.

13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. W 1982 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Sandomierzu za noszenie naszywki „S” na bluzie. 1982‒1983 3-krotnie przesłuchiwany przez SB. 1982‒1989 współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele p.w. św. Józefa w Sandomierzu. 1983‒2000 zaopatrzeniowiec Igloopol Chłodnia w Dwikozach. 1987-1889 uczestnik (w ograniczonym stopniu) kolportażu prasy i książek podziemnych (w kontakcie z Jadwigą Plachimowicz).

1989‒1992 członek Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska „S”, 1989‒1992 i 1995‒1998 delegat na WZD, 1994‒2000 przewodniczący KZ „S” w Chłodni w Dwikozach.

Członek Stowarzyszenia Pamięć i Solidarność w Sandomierzu, zaangażowany w powstanie wystawy poświęconej 25-leciu „S”. Od XI 2008 na emeryturze (wcześniej otrzymywał świadczenie przedemerytalne).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), uhonorowany tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

Do - X 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Tarnobrzegu w ramach KE.

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Sandomierz

Opcje strony

do góry