Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tinc Stanisław

Stanisław Tinc, ur. 16 VI 1947 w Sandomierzu, zm. 23 IV 2018 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli (1969).

1969‒1971 zatrudniony w Hucie Stalowa Wola, 1971‒1972 w Stoczni Rzecznej w Sandomierzu, 1972‒1983 w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tamże.

VII 1980 organizator 2-godzinnego strajku w MKS w Sandomierzu.

Od IX 1980 w „S”; IX–X 1980 przew. KS, nast. Komitetu Założycielskiego „S”; od X 1980 z-ca przewodniczącego KZ w MPGKiM w Sandomierzu. IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony. 1982 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Sandomierzu za noszenie naszywki „S” na bluzie. 1982‒1983 trzykrotnie przesłuchiwany przez SB. 1982‒1989 współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele p.w. św. Józefa w Sandomierzu. 1983‒2000 zaopatrzeniowiec w Igloopol Chłodnia w Dwikozach. 1987–1889 zaangażowany w kolportaż podziemnej prasy i książek (w kontakcie z Jadwigą Plachimowicz).

1989‒1992 członek ZR „S” Ziemia Sandomierska; 1989‒1992 i 1995‒1998 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska; 1994‒2000 przew. KZ w Igloopol Chłodnia w Dwikozach. Członek Stowarzyszenia Pamięć i „Solidarność” w Sandomierzu, zaangażowany w powstanie wystawy poświęconej 25-leciu „S”. Od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017) i wyróżnieniem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

Do X 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Tarnobrzegu w ramach KE.

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry