Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tinc Stanisław

Stanisław Tinc, ur. 16 VI 1947 w Sandomierzu. Ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli (1969).

1969-1971 pracownik HSW, 1971-1972 Stoczni Rzecznej w Sandomierzu, 1972-1983 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tamże.

W VII 1980 organizator 2-godzinnego strajku w MKS w Sandomierzu, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od X 1980 z-ca przewodniczącego KZ w MPGKiM, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska.

13 XII 1981 zatrzymany (wyciągnięty z domu bez butów przez funkcjonariuszy, którzy wyrąbali drzwi siekierą), przewieziony na komendę MO w Sandomierzu, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony; w 1982 w wyniku donosu ukarany przez kolegium ds. wykroczeń za noszenie naszywki „S” na bluzie, 1982-1983 3-krotnie przesłuchiwany. 1982-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Sandomierzu. 1983-2000 pracownik Chłodni w Dwikozach. Od 1987 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, książek (w kontakcie z Jadwigą Plachimowicz).

1994-2000 przewodniczący KZ „S” w Chłodni w Dwikozach; od 2000 na świadczeniu przedemerytalnym, od XI 2008 na emeryturze. W 2005 w ramach Stowarzyszenia Pamięć i Solidarność uczestnik przygotowania wystawy poświęconej 25-leciu „S”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Do 5 XII 1983 Rozpracowywany przez Wydz. IV [WUSW w Tarnobrzegu?] w ramach KE; 20 VII 1984 – 16 X 1989 przez Wydz. VI WUSW w Tarnobrzegu w ramach KE.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Sandomierz

Opcje strony

do góry