Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tokarz Henryk

Henryk Tokarz, ur. 18 IV 1949 w Chełmży. Ukończył Technikum Przemysłu Cukrowniczego w Toruniu (1968), absolwent Politechniki Koszalińskiej, Instytut Ekonomii (1999).

1968-1973 pracownik Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego w Żninie, 1973-1976 Spółdzielni Kółek Rolniczych tamże, 1976-1980 Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogowie, 1980-1982 PGR w Żninie (Zakład Leśno-Zadrzewieniowy w Woli k. Rogowa), 1983-1989 Zakładu Hydraulicznego Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Żninie, 1989-1991 właściciel zakładu hydraulicznego tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego przy ZLZ w Woli, od I 1981 przewodniczący koła „S” tamże, członek Prezydium KZ przy PGR w Żninie, VI-VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek Sekcji Rolnej przy ZR, od VI 1981 Prezydium Oddziału „S” Ziemi Pałuckiej w Żninie. Założyciel, redaktor i autor w „Biuletynie Informacyjnym” „S” Ziemi Pałuckiej. W III i X 1981 uczestnik ogólnopolskich strajków w Żninie. W X 1981 obserwator 2. tury I KZD.

15 XII 1981 – VI 1989 uczestnik podziemnych spotkań części prezydium Oddziału „S” Ziemi Pałuckiej w Żninie. W 1982 wydawca 3 nr. podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” „S” Ziemi Pałuckiej. W 1982 zwolniony z pracy. W II 1982 organizator zbiórki pieniężnej w związku z aresztowaniem w Żninie Andrzeja Wybrańskiego i 5 studentów (m.in. Piotra Najsztuba) za rozrzucanie ulotek. 1982-1983 działacz Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, 1983-1989 Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego. Kolporter wydawnictw podziemnych: książek, ulotek i innych materiałów. Od 1983 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizator Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, w XI 1984 delegat „S” Ziemi Pałuckiej na pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, kolporter kaset wideo z pogrzebu. 1984-1989 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Żninie, od 1986 Niezależnych Kolonii Chrześcijańskich przy parafii św. Mikołaja w Gąsawie. Od IX 1988 członek Rady Organizacyjnej Regionu Bydgoskiego „S”.

W 1989 członek Solidarnościowo-Opozycyjnego Komitetu Wyborczego „S” w Bydgoszczy, 1989-1991 członek „S” w Kole Terenowym przy Oddziale „S” w Żninie, członek „S” przy Międzyzakładowej Komisji „S” ZR Bydgoskiego. 1991-1994 radny i wiceprzewodniczący rady miejskiej w Żninie, od 1998 radny Miasta Żnin, 1999-2002 wiceprzewodniczący rady powiatu, 2002-2006 radny Miasta Żnin z listy Pałuckiej Wspólnoty Samorządowej – Komitetu Wyborczego Wyborców.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (2007).

 

Tomasz Rabant

Region Bydgoski, Żnin

Opcje strony

do góry