Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tomaszewska-Čupaila Grażyna Maria

Grażyna Maria Tomaszewska-Čupaila, ur. 3 I 1953 w Świebodzinie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1977).

1977-1978 nauczycielka w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżowicach k. Wrocławia, 1978-1989 w SP nr 20 we Wrocławiu, 1981-1987 pracownik naukowy UWr.

Od IX 1980 w „S”; członek Koła „S” przy SP nr 20 oraz do XI 1980 Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Dolny Śląsk; od III 1981 członek KK POiW; od VI 1981 zespołu ds. przeprowadzenia zmian programów szkolnych w Zespole OiW. 8-17 XI 1981 uczestniczka strajku (w Biurze Informacji Strajkowej) w KW PZPR w Gdańsku (w wyniku strajku uzyskano Kartę Nauczyciela z 18-godz. tygodniem pracy). 1980-1989 uczestniczka i prelegentka KIK, 1983-1989 Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, współorganizatorka corocznych Mszy za Ojczyznę w Dzień Edukacji Narodowej.

4 XI 1982 zatrzymana, przetrzymywana w AŚ we Wrocławiu, nast. internowana w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, zwolniona 4 XII 1982. III 1982 – 1989 członek zespołu redakcyjnego ogólnopolskiego podziemnego miesięcznika „Wolny Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Nauczycielski”. 1982-1989 działaczka ogólnopolskiej Rady Edukacji oraz lokalnej Dolnośląskiej RE (unikat w skali kraju), prowadzącej działalność samokształceniową wśród nauczycieli i uczniów. 1984-1989 współzałożycielka i właścicielka księgozbioru podziemnej Biblioteki Nauczycielskiej (ok. 1,5 tys. woluminów). W 1986 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego. XI 1988 – 1990 członek KKK OiW „S”.

II-VI 1989 członek KO, odpowiedzialna za kontakty z nauczycielami, uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”: w zespole kontrolującym lokale wyborcze na terenie Wrocławia i okolic. 1989-1990 wicedyr. Gabinetu Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie, 1990-1998 kurator oświaty we Wrocławiu, 1998-1999 doradca ministra edukacji narodowej. 1998-2001 wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wrocław, od 2001 przewodnicząca. 1999-2004 dyr. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, 2000-2002 w grupie założycielskiej PO. Od 2005 kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

1985-1989 współautorka wydanej w podziemiu 5-tomowej serii ''Glosariuszy'' stanowiących materiał pomocniczy do nauczania języka polskiego. Autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli oraz artykułów nt. oświaty.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1997).

13 VIII 1982 – 28 X 1983 rozpracowywana przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Psycholdy.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry