Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tomaszewski Henryk

Henryk Tomaszewski, ur. 11 IV 1935 w Drozdowie k. Łomży, zm. 9 IV 2011 tamże. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Łomży (1953).

1953–1954 pomocnik magazyniera PKS tamże, ślusarz w spółdzielni wielobranżowej tamże, 1956–1959 pracownik fizyczny w Strzelcach Opolskich, 1959–1960 pracownik prezydium PRN w Łomży, 1961–1963 sprzedawca RSW Prasa-Książka-Ruch tamże, 1964–2000 kierowca towarowy, autobusowy, instruktor kierowców w PKS Oddział Towarowo-Osobowy tamże.

Od jesieni 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od 1 I 1981 przew. KZ. Od 30 VI 1981 członek Zarządu Oddziału w Łomży Regionu Mazowsze, delegat na I WZD Regionu Mazowsze, od 3 VII 1981 członek Komisji Interwencji i Praworządności Oddziału w Łomży.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku, 4 III 1982 zwolniony. 1982–1985 w kontakcie z b. działaczami „S” w Łomży, m.in. Marianem Chojnowskim (niektóre spotkania w jego mieszkaniu), uczestnik obrotu prasą niezależną.

Współorganizator i od 5 II 1989 członek MKO w Łomży; w jego mieszkaniu oficjalny punkt konsultacyjny MKO. Od 1989 ponownie w „S”, przew. KZ. W l. 90. społeczny inspektor pracy w Łomży; od 2000 na emeryturze.

14 XI 1980–26 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Łomży w ramach SO krypt. Forum; 7 XII 1985–8 VIII 1989 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOS krypt. Kamaz; 16 II–18 V 1989 w ramach SOS krypt. Zarzewie.

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Łomża

Opcje strony

do góry