Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tomaszewski Lech

Lech Tomaszewski, ur. 1 III 1948 w Brześciu Kujawskim. Ukończył Technikum Rolnictwa w Bielicach (1969). Studiował zaocznie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii (1981 skreślony z listy studentów na IV roku).

1969-1973 specjalista mechanizator w PGR w Głogowcu, pow. Mogilno, 1973-1974 kierownik Biura Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Mogilnie, 1974-1976 instruktor zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury tamże, 1978-1981 aparatowy, pracownik administracji oddziałowej w Inowrocławskich Zakładach Chemicznych. Zwolniony z pracy za działalność polityczną.

Od IX 1980 w „S”; sekretarz KS, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, XII 1980 – VIII 1981 przewodniczący KZ w swoim zakładzie, członek MKZ, VI-VIII delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek prezydium ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD. W 1981 działacz tzw. Sieci Organizacji Zakładowych „S”. W 1981 współzałożyciel (z Ryszardem Helakiem, Danutą Makowską, Wiesławem Michalskim i innymi) Bydgoskiej Solidarnościowej Oficyny Wydawniczej (SOWA) przy bydgoskim ZR „S”; redaktor lub wydawca (z Andrzejem Nicem i Stefanem Stachowiakiem) w Inowrocławiu pisma „Solidarność Sody” i wkładki solidarnościowej w gazecie „Nasze Sprawy” (z Krzysztofem Sidorkiewiczem i Sławomirem Taraszkiewiczem) „Dziennika Uchwał Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ «S»” i (ze Stanisławem Białeckim i Janem Łuczakiem) „Solidarności Wyborczej”.

13-23 XII 1981 w ukryciu u rodziny w Balinie k. Inowrocławia; 13 XII 1981 – 30 IV 1982 bez zatrudnienia, 1982-2005 właściciel kwiaciarni w Strzelnie. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. z Bydgoszczy, Gdańska, Inowrocławia, Torunia, Warszawy, na terenie Inowrocławia, Mogilna i Strzelna. XII 1981 – IV 1989 koordynator (ps. Tibor Lajos, LT) działań podziemnej grupy w Strzelnie; uczestnik akcji ulotkowych i akcji plakatowania; utrzymywał kontakty z Komitetem Solidaritet Norge-Polen z Norwegii, 1982-1988 wydawca i redaktor podziemnego pisma „Niezależny Obserwator Solidarności NOS” (ze Zbigniewem Tyszko i Janem W. Zielińskim), 1983-1988 pisma „Gazeta Prześmiewcza – Sztandar MSW” (z Janem Harasimowiczem i Z. Tyszko); 1983-1989 organizował szkolenia związkowe, wykłady z historii, wieczory poezji patriotycznej; 1984-1989 organizator spotkań działaczy podziemia w Głuchej Puszczy k. Orchowa. W strukturze działali m.in. Józef Dernoga, Romuald Fabiański, Włodzimierz Wdowiak. 1983-1985 pomagał w organizacji Mszy za Ojczyznę w parafii Świętej Trójcy w Strzelnie oraz w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, 1983-1989 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafii Świętej Trójcy w Strzelnie. 1980-1990 udostępniał na zasadach biblioteki własne zbiory literatury niezależnej i podziemnej.

Przeciwnik porozumień Okrągłego Stołu. W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (organizacja spotkań, sporządzanie plakatów wyborczych, plakatowanie). 1999-2004 w RS AWS. Obecnie na emeryturze.

Odznaczony Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (2010).

5 IX 1980 – 6 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Bydgoszczy w ramach SOS krypt. Siłacze; 11 V 1981 – 7 III 1983 przez Wydz. IIIA/V KW MO w Bydgoszczy w ramach SOS krypt. Grupa; 7 III 1984 – 4 VII 1985 przez p. V RUSW w Inowrocławiu w ramach SOR krypt. Spółka; 9 IV 1984 – 3 XII 1986 przez p. V RUSW w Mogilnie w ramach KE krypt. Chwast.

 

Krzysztof Osiński

Region Bydgoski, Inowrocław

Opcje strony

do góry