Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tomczak Andrzej

Andrzej Tomczak, ur. 6 VII 1958 w Głubczycach. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1982).

Podczas studiów członek NZS; w tym czasie i po 13 XII 1981 kolporter prasy i wydawnictw z Wrocławia do Głubczyc (z bratem Stanisławem).

W 1984, po służbie wojskowej, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Łosiowie – instruktor rolny w gm. Pawłowiczki, nawiązał kontakty z działaczami „S” RI z rejonu głubczyckiego (m.in. z Tadeuszem Czyżowiczem, Tadeuszem Wojewodą i Piotrem Dziubanem). Od 1985 zatrudniony w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej – z-ca dyr. ds. przetwórstwa Przetwórni Owocowo-Warzywnej w Głubczycach. Działacz społeczno-religijny na terenie Głubczyc we współpracy z miejscowym proboszczem, ks. Michałem Ślęczkiem. 1985–1986 organizator przy kościele parafialnym odczytów nt. historii Polski (wśród prelegentów Krzysztof Turkowski, znany działacz związkowo-opozycyjny z Wrocławia). Współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej na terenie Głubczyc (w organizowanych przez niego spotkaniach uczestniczyli miejscowi działacze „S”). W 1987 zaangażowany (z bratem Stanisławem) w działania na rzecz powołania KIK w Głubczycach.

III 1985 – VI 1989 rozpracowywany w ramach KE krypt. Student.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry