Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tomczak Henryk Zenon

Henryk Zenon Tomczak, ur. 14 VII 1957 w Brachowicach, k. Zgierza. Ukończył ZSZ w Łęczycy (1976).

1973–1989 pracował w gospodarstwie rolnym rodziców.

1977–1980 uczestnik ROPCiO, drukarz i kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. pism „Opinia” i „Gospodarz”, uczestnik spotkań Klubu Swobodnej Dyskusji w Łodzi; 1978–1980 drukarz i współpracownik redakcji (woził materiały od Andrzeja Woźnickiego na Śląsk do Kazimierza Świtonia) niezależnego pisma „Ruch Związkowy”.

Jesienią 1980 przew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, od 27 VII 1981 Zarządu Gminnego „S” RI w Zgierzu. Od XI 1980 współorganizator „S” RI w woj. łódzkim. W II 1981, z ramienia „S” RI, dostarczał żywność strajkującym studentom filologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 4 III 1981 wiceprzew. Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI Ziemi Łódzkiej. Od 26 III 1981 uczestnik strajku rolników w Bydgoszczy. Od VI 1981 współpracownik redakcji biuletynu „S” RI Ziemi Łódzkiej „Żywią i Bronią”, od VII redaktor odpowiedzialny z ramienia WKZ, nast. ZR „S” RI. 20 IX 1981 przew. I Zjazdu Wojewódzkiego „S” RI Ziemi Łódzkiej; od 20 IX wiceprzew. ZR „S” RI, odpowiedzialny za kontakty z „S”, rzecznik prasowy ZR. Na przełomie XI/XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego „S” RI w Siedlcach i I tury negocjacji z władzami.

13 XII 1981 – II 1983 w ukryciu; 1982–1983 kolporter podziemnych pism, m.in. „Jesteśmy”, łódzka „Solidarność Walcząca”. W 1982 reprezentant „S” RI w Tymczasowym Zarządzie Regionu Łódzkiego (od 5 V 1982 Międzyzwiązkowej Komisji Koordynacyjnej). W II 1983 ujawnił się i zaprzestał działalności. 1988–1989 uczestnik Duszpasterskich Skupień Wspólnot Rolników w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Szczawinie k. Zgierza.

1989 współorganizator KO w Zgierzu. 1989–1993 przew. Rady Wojewódzkiej oraz członek Rady Krajowej „S” RI. Od 1990 prowadzi własne gospodarstwo rolne. 1990–1997 w PC (1994–1997 członek Zarządu Głównego, 1997 prezes Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi), 1997–2004 współzałożyciel i członek AWS (1999–2004 sekretarz Zarządu Regionalnego w Łodzi), 2004–2008 członek Partii Centrum. 1990–1998 wójt Gminy Zgierz, 1994–1998 radny Gminy Zgierz z listy Stowarzyszenia Inicjatywa na Rzecz Samorządności Miasta i Gminy Zgierz, 1998–2002 radny Rady Powiatu Zgierskiego z listy AWS, 1999–2002 doradca wojewody łódzkiego, 2003–2004 wicestarosta pow. zgierskiego, 2006–2010 radny Rady Powiatu Zgierskiego z listy Komitetu Wyborczego Wspólnota Samorządowa Nasz Powiat Zgierski.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Zgierz

Opcje strony

do góry