Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tomczak Jacek Franciszek

Jacek Franciszek Tomczak, ur. 17 IX 1946 w Grodzisku Wielkopolskim. Ukończył LO w Grodzisku Wielkopolskim (1964).

1968–1972 w SD.

1964–1972 instruktor handlowy Miejskiego Handlu Detalicznego w Grodzisku Wielkopolskim, 1972–1976 referent w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, 1976–1984 kierownik zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Naftoremont w Płocku.

25 VI 1976 uczestnik przemarszu protestacyjnego pod KW PZPR w Płocku.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w PRM Naftoremont, nast. Zarządu KZ tamże.

1982–1983 uczestnik akcji ulotkowych, zrywania plakatów propagandowych, agitacji w Naftoremoncie, 1982–1990 kolporter w miejscu pracy podziemnych pism: „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „KOS”, „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, książek wydawnictw: CDN, Krąg, Kret, Most, Myśl, NOWa, Przedświt, Rytm, ulotek, znaczków pocztowych. IX 1982 – IV 1983 przeniesiony na gorsze stanowisko pracy, II 1984 zwolniony. 28 IV 1983 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO, ZK w Płocku, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1984 referent Centrali Rybnej w Warszawie Zakład w Płocku; 1984–1985 kierownik zaopatrzenia Zakładów Produkcyjno-Usługowych Spółdzielni Pracy tamże. IV 1985 uczestnik głodówek w Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna, w parafii św. Wojciecha, biskupa i męczennika, istnieje od 1434. Murowany kościół wybudowany w 1560. Obraz Matki Bożej Głogowieckiej jest kopią obrazu z Jasnej Góry, wykonaną na polecenie króla Władysława Jagiełły. W 1975 prymas Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu koroną darowaną przez papieża Pawła VI; 30 VIII 1981 w Głogowcu została odsłonięta tablica pamiątkowa, poświęcona prymasowi S. Wyszyńskiemu. w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, VIII 1985 w parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. 1985–1987 kierownik zaopatrzenia Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Budownictwa Wiejskiego i Kompletacji Dostaw w Płocku; 1987–1988 specjalista w Przedsiębiorstwie Polonijno-Zagranicznym Australex Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. Oddział Płock; 1988–1990 specjalista w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Certus w Warszawie. 1982–1987 kilkakrotnie poddawany rewizjom, przesłuchiwany.

1992 kierownik handlowy w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych Unitech-Activus; 1992–2011 własna działalność gospodarcza, od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

22 I 1986 – 10 III 1988 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Płocku w ramach SOR krypt. Rudobrody; 20 V 1988 – 25 IV 1989 przez Wydz. II w ramach KE krypt. Referent.

Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry