Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tomczak Piotr Stanisław

Piotr Stanisław Tomczak, ur. 22 II 1955 w Brachowicach k. Zgierza. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1984).

W 2. połowie l. 70. uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego w Łodzi, tzw. Piątki, i Lublinie, prowadzonego przez o. Ludwika Wiśniewskiego. Od 1977 uczestnik ROPCiO w Łodzi, drukarz pism niezależnych, m.in. „Opinii” i „Ruchu Związkowego”, od 1978 w Lublinie, m.in. współorganizator i uczestnik manifestacji 11 XI 1979; w III 1980 akcji ulotkowej nawołującej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL; współorganizator spotkań dyskusyjnych z udziałem m.in. Andrzeja Czumy i Wojciecha Ziembińskiego (w mieszkaniu Małgorzaty Lorenc). W I 1980 współzałożyciel Studenckiego Komitetu Obrony Jasnej Góry; w V 1980 uczestnik w akcji w obronie Jana Kozłowskiego.

Od IX 1980 w „S”; wspierał organizujące się struktury rolniczej „S” na Lubelszczyźnie.

Po 13 XII 1981 m.in. ukrywał sprzęt poligraficzny, współpracownik podziemnych wydawnictw: drukarz, organizator miejsc druku; w II 1982 uczestnik spacerów w Lublinie w porze nadawania „Dziennika TV”; 3-5 V 1982 uczestnik demonstracji na pl. Litewskim w Lublinie. W 1984 współtwórca (z Adamem Cichockim i Witoldem Starnawskim) Studium Katolickiej Nauki Społecznej przy Kurii Biskupiej w Lublinie. 1980-1990 dozorca w Państwowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz w Lublinie, w 1986 ukarany dyscyplinarnie za niewywieszenie flag państwowych z okazji 22 VII.

1990-1993 dyr. Wydz. Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego, od 1992 wiceprezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Granit, 1993-1998 z-ca dyr. ds. administracyjno-ekonomicznych Psychiatrycznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 1998-2002 prezes Zarządu Fundacji Nowy Staw, 2002-2004 dyr. Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw, od 2002 członek Rady Fundacji Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw, 2004-2007 prezes Zarządu Herbapol-Gdańsk Sp. z o.o. Współzałożyciel i członek Zarządu Towarzystwa Promocji Lubelszczyzny Pro publico bono.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001). 1979-1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Termity; 25 II 1986 – 26 VIII 1989 przez p. V RUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Konspirator.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry