Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tomczyk Jacek

Jacek Tomczyk, ur. 20 V 1951 w Sulejówku k. Warszawy. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Metalurgiczny (1974).

1969–1972 w ZSP (1971–1972 przew. Rady Wydz.).

W III 1968 jako uczeń II LO w Częstochowie kolportował w szkole ulotki z Warszawy. 1969–1993 członek Rady Dyskusyjnego Klubu Filmowego Rumcajs (1977–1981 prezes). 1973–1983 członek Rady Federacji Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Od 1975 pracownik naukowy (wykładowca, od 2004 specjalista) Politechniki Częstochowskiej.

Od X 1980 w „S”; członek Grupy Inicjatywnej, od X 1980 z-ca przew. Komitetu Założycielskiego, XII 1980 – IX 1981 przew. KZ. W XI 1980 uczestnik protestu w klubie Ikar. Od VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa, od VI 1981 członek ZR, kierownik Biura ZR.

13–14 XII 1981 uczestnik zebrania działaczy „S” na Jasnej Górze. 15–16 XII 1981 zatrzymany i przesłuchiwany, w XII 1981 na procesie Krzysztofa Biało odwołał zeznania. 5 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Rawiczu (w XII 1982 uczestnik głodówki), 2 II 1983 zwolniony. II 1983 – 1987 współorganizator (z Jerzym Ziorą) projekcji niezależnych filmów w domach prywatnych.

W II 1989 brał udział w reaktywowaniu KZ, 1991–2013 członek KZ, 1991–1994 wiceprzew. KZ. 1989–1995 prezes Klubu Pilotów Wycieczek Zagranicznych Akademickiego Biura Turystyki Almatur w Częstochowie. 1989–1991 współorganizator i pilot wycieczek do Katynia w ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego Jura tamże. 1990–1996 członek Senatu Politechniki Częstochowskiej. Od 2006 współzałożyciel i prezes zarządu Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, od 2010 współredaktor „Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1981).

20 I – 4 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Częstochowie w ramach KE krypt. Asystent.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry