Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19192,Tomys-Zbigniew.html
2023-12-11, 12:28

Tomys Zbigniew

Zbigniew Tomys, ur. 23 III 1955 w Gdyni. Wykształcenie zasadnicze zawodowe.

V 1980 – IV 1982 zatrudniony w Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący KZ; w 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni.

14-15 XII 1981 delegat-przedstawiciel GPBP na strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. I-III 1982 po nawiązaniu kontaktu z Bogdanem Borusewiczem organizator grupy (m.in. z udziałem Jan Kupiturskiego, Leszka Demczuka i Jana Hermanowicza) kolportującej podziemne biuletyny „Niezależny Serwis Informacyjny «Solidarność»” oraz „Krzyk” na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej i Wybrzeża Gdańskiego. 19 IV 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 5 VII 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w trybie doraźnym na 5 lat więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, 18 II 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa na okres próbny 5 lat; w IV 1982 zwolniony z pracy. Następjie zatrudniony w prywatnej firmie ojca.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2021).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony