Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trojanowska Janina

Janina Trojanowska, ur. 25 IX 1921 w Poznaniu, zm. 27 II 1998 w Szczecinie. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, Wydz. Wokalny (1951), muzyk.

Podczas II wojny światowej do 1945 łączniczka AK w Wielkopolsce. 1947-1953 dziennikarka w Redakcji Muzycznej Polskiego Radia w Szczecinie, 1957-1975 tłumacz techniczny w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych tamże, 1975-1978 dyr. Domu Kultury Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, od 1978 instruktorka w Domu Kultury Stoczniowca Korab, 1980-1981 kierowniczka oddanego na cele „S” Klubu Korab w Szczecinie. 17-22 XII 1970 i 22-24 I 1971 uczestniczka strajków okupacyjnych w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego.

18-30 VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Od IX 1980 w „S”; w VIII 1981 współorganizatorka i przewodnicząca marszu głodowego kobiet szczecińskich pod urząd miejski, urząd wojewódzki i KW PZPR. Autorka kroniki wydarzeń ruchu niepodległościowego na Pomorzu Zachodnim złożonej uroczyście na ręce Mariana Jurczyka w VI 1981 w Szczecinie.

Od 13 XII 1981 członek KS stoczni, przekształconego 14 XII 1981 w MKS, 14 XII 1981 parlamentariuszka (z Haliną Gaińską) do dowódców oddziałów WP, ZOMO, SB oblegających stocznię z petycją ws. rozmów ze strajkującymi. 15 XII 1981 zatrzymana w AŚ w Szczecinie, skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 16 XII 1981 – 1982 uczestniczka spotkań podziemnego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego „S” (m.in. z Józefem Wasilewskim i Ryszardem Wyżgą) we własnym mieszkaniu. Kolporterka wydawnictw podziemnych w Szczecinie, uczestniczka pielgrzymek na Jasną Górę i ich dokumentalistka, od 1982 łączniczka nieformalnych struktur „S” w Szczecinie i Gdańsku (m.in. z Andrzejem Gwiazdą, Szymonem Pawlickim). 27 VIII 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, 9 XII 1982 zwolniona. 23 XI 1984 sygnatariuszka deklaracji założycielskiej (m.in. z Winicjuszem Góreckim, Janem Kosteckim, Eleonorą Krzyżak, Grzegorzem Ostrowskim, Zdzisławem Podolskim, Mirosławem Witkowskim, Anną Zelny) Regionalnego Społecznego Obywatelskiego Komitetu Obrony Praworządności Regionu Pomorza Zachodniego, uczestniczka protestu przeciwko odmowie jego zarejestrowania. 7 IX 1985 sygnatariuszka skargi na niezgodne z prawem działania prokuratury wobec Mariana Jurczyka. W 1985 uczestniczka akcji bojkotu wyborów parlamentarnych. Wielokrotnie przesłuchiwana, stawiana przed kolegium ds. wykroczeń, kilkanaście razy zatrzymywana na 48 godz. za członkostwo w Komitecie Obrony Praworządności, 4 IV 1986 skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie na karę grzywny darowaną na mocy amnestii. Od 1983 na emeryturze.

Pośmiertnie wyróżniona Honorową Złotą Odznaką Gryf Pomorski (2009), odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

W 1982 rozpracowywana przez Wydz. V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele; 21 XI 1985 – 27 VIII 1986 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Grupa.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry