Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trojanowska Izabella

Izabella Trojanowska, ur. 10 VII 1929 w Gdyni, zm. 21 IV 1995 w Gdańsku. Studentka Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni (później Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie, 1948-1950).

Podczas II wojny św. wysiedlona z rodziną przez Niemców do Generalnej Guberni, w 1945 powróciła na Wybrzeże. 1951 – XII 1981 dziennikarka „Dziennika Bałtyckiego” i „Głosu Wybrzeża”. Od 1956 współzałożycielka i członek Zrzeszenia Kaszubskiego (później Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie), 1956-1957 (do rozwiązania) wraz z Romualdem Bukowskim redaktor pisma Zrzeszenia „Kontrasty”, 1957-1961 współpracowniczka redakcji dwutygodnika „Kaszebe”, następnie pierwsza redaktor naczelna „Biuletynu Zrzeszenia Kaszubskiego”. W III 1968 uczestniczka demonstracji studenckich w Gdańsku, współorganizatorka protestu pisarzy i dziennikarzy przeciwko brutalnej akcji MO i ZOMO.

Od IX 1981 z-ca redaktora naczelnego tygodnika ZR Gdańsk „Samorządność”.

Po 13 XII 1981 w wyniku weryfikacji dziennikarzy zwolniona z pracy w redakcji „Głosu Wybrzeża”. Od 1982 na wcześniejszej emeryturze. 1980-1983 prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, kierując wydawnictwem ZKP umożliwiała publikowanie tekstów niedopuszczanych do druku w państwowym obiegu, organizowała pomoc dla zwolnionych z pracy dziennikarzy w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku.

1990-1995 redaktor programu kaszubskiego „Rodno Ziemia” w TVP Gdańsk.

Autorka książek nt. sztuki ludowej na Kaszubach oraz przewodników po regionie.

16 III 1983 – 19 X 1989 rozpracowywana przez Wydział II/III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach KE krypt. Mewa, nr rejestracyjny 46542.

 

Ewa Górska, Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry