Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19210,Trytko-Jozef.html
02.03.2024, 08:53

Trytko Józef

Józef Trytko, ur. 7 IV 1949 w Nysie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne tamże (1970).

1972-1980 pracownik Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie. 1979-1982 w KPN.

1-7 VIII 1980 uczestnik protestu robotników FSD, 15-17 IX 1980 członek KS podczas strajku okupacyjnego, od IX 1980 w „S”; od 2 X 1980 wiceprzewodniczący KZ przy FSD w Nysie; współorganizator struktur związkowych w innych zakładach produkcyjnych na terenie Nysy, Otmuchowa, Paczkowa, Głuchołaz.

Po 13 XII 1981 zatrzymywany w KM MO, 15 XII 1981 pobity za odmowę podpisania tzw. lojalki; 9 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, 8 VI 1982 zwolniony, następnie aresztowany i osadzony w AŚ w Prudniku, do 22 VI 1982 w Opolu. 19 VIII 1982 zwolniony z pracy, bez stałego źródła utrzymania. 1982-1984 współzałożyciel, współwydawca i drukarz „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» MKZ Nysa” oraz „Wolnego Związku”; kolporter ulotek i prasy podziemnej, uczestnik akcji plakatowych na terenie Nysy. Od 1982 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. w Nysie; zaangażowany w zbieranie składek na działalność związkową i na rzecz represjonowanych. Współorganizator (akcja informacyjna) Mszy za Ojczyznę, odprawianych 13. dnia każdego miesiąca i z okazji świąt narodowych; zatrzymywany i przesłuchiwany po tych nabożeństwach.

Od 1983 rzemieślnik.

Antoni Maziarz

Nysa, Region Śląsk Opolski

Opcje strony