Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trzeciakowski Witold

Witold Trzeciakowski ur. 6 II 1926 w Warszawie, zm. 21 I 2004. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1951), w 1960 doktorat, od 1971 prof. nadzw., od 1978 profesor zw.

W 1944 uczestnik powstania warszawskiego, podchorąży AK w batalionie Gustaw. Po wojnie uruchomił i prowadził (do czasu jej nacjonalizacji) fabrykę wyrobów metalowych Podkowiak w Szydłowcu; wiceprezes Stowarzyszenia Prywatnych Wytwórców Wyrobów Metalowych; następnie projektant w Biurze Projektów Transportu. W 1950 na krótko aresztowany z powodu akowskiej przeszłości. W 1957 wyjechał na roczne stypendium do Harvardu oraz Columbia University w Nowym Jorku. W Harvardzie zajmował się modelowaniem matematycznym procesów ekonomicznych pod kierunkiem Wassilyʼego Leontiefa, późniejszego laureata Nagrody Nobla. 1959-1981 współtwórca, pracownik Zakładu Badań Ekonomicznych Handlu Zagranicznego (od 1969. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego), 1976-1978 dyr. Zakładu. 1969-1980 pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. 1980-1989 współtwórca, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Od 1980 w „S”, od 1981 doradca ekonomiczny KK; współorganizator Społecznej Rady Gospodarki Narodowej.

Po 13 XII 1981 m.in. kierownik Zakładu Mikroanaliz w INE PAN, konsultant Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. 1981-1984 członek Prymasowskiej Rady Społecznej, następnie przewodniczący Kościelnego Komitetu Rolniczego, Rady Nadzorczej Fundacji Wodnej. W 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, przewodniczący zespołu ds. gospodarki i polityki społecznej; senator RP z listy KO „S”, członek Komisji Gospodarki Narodowej. 1989-1990 minister-członek Rady Ministrów w gabinecie Tadeusza Mazowieckiego, 1989-1991 przewodniczący Rady Ekonomicznej; 1994-1998 radny m.st. Warszawy. W l. 90. pracownik naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz w Instytucie Koniunktur i Cen Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Członek UW.

Autor ponad 150 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Złotym Krzyżem Zasługi.

Od 14 XI 1975 rozpracowywany przez Wydz. VII Dep. III MSW w ramach SOS krypt. Kandydat.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry