Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trzuskowski Stanisław Józef

Stanisław Józef Trzuskowski, ur. 1 X 1940 w Gadkach k. Łodzi. Ukończył Technikum Kinematografii w Łodzi (1968). Do 1954 w ZHP. 1978–1986 malarz w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie. Od IX 1980 w „S”, wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od 1 XI przew. KZ KSM Przylesie, przew. Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowych Regionu Pobrzeże, 1981 delegat na KZD Pracowników Spółdzielczego Budownictwa Mieszkaniowego. 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „CDN. Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony NSZZ »S« Region Pobrzeże” (z Franciszkiem Sakiem i Janem Mikuskiem). 1982 przepisywał (z Jadwigą Szynkiewicz) na maszynie pismo „Informator Wojenny NSZZ »S« Region Pobrzeże”. 1 V 1982 zatrzymany w zw. z udziałem w manifestacji pod katedrą w Koszalinie, w trakcie której rozpowszechniał podziemne ulotki; 3 V aresztowany, osadzony w areszcie KWMO w Koszalinie, ZK w Szczecinku, 21 VI uniewinniony, 10 I 1983 na rozprawie rewizyjnej skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Koszalinie na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, 1982 współorganizator (z Jędrzejem Czyżem, ks. Janem Borzyszkowskim) wieczorków artystycznych (m.in. z udziałem Hanny Skarżanki i Katarzyny Łaniewskiej oraz barda Jana Krzysztofa Kelusa). IV 1985 pomysłodawca i współautor petycji do Rady Państwa m.in. przeciwko atakom na Kościół katolicki i represjom wobec działaczy „S”. 1986–1987 pracownik Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy Budimert w Koszalinie (28 II zwolniony z pracy w zw. z działalnością w „S”), od 15 III 1987 kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego nr 84 przy Spółdzielni Pracy Kofryz w Koszalinie. IX 1987–1989 członek Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego Koszalin–Słupsk. 1988 zaangażowany we wsparcie finansowe dla strajkujących stoczniowców w Gdańsku. 1989 członek Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „S” w Koszalinie. 1990–1995 prezes Zarządu Wojewódzkiego PC, 1995–1997 członek Ruchu III RP, 1997 w AWS. 1996–1999 członek Rady Programowej czasopisma samorządowego „Wiadomości Koszalińskie”. 2001–2005 Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, od 2005 Stowarzyszenia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego tamże. Od 2019 prezes zarządu Koszalińskich Komitetów Obchodów Ważnych Rocznic Narodowych. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012). 5 V–23 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Koszalinie w ramach SOR krypt. Farba, 8 IX 1983–10 VIII 1987 przez Wydz. V KW MO/WUSW tamże w ramach KE krypt. Pędzel, 12 XI 1988–9 I 1987 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach KE krypt. Pędzel II.

 

Rafał Marciniak

Koszalin, Region Pobrzeże

Opcje strony

do góry