Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Turek Stanisław

Stanisław Turek, ur. 29 X 1939 w Skolimowie k. Warszawy. Ukończył LO w Piasecznie.

Od 1954 członek Ochotniczej Straży Pożarnej. 1959-1984 pracownik straży pożarnej Zakładów Lamp Kineskopowych Zelos w Piasecznie.

IX 1980 – 1992 w „S”; od jesieni 1980 członek KZ, przedstawiciel Polkoloru do Oddziału „S” w Piasecznie.

13 XII 1981 zatrzymany w siedzibie Oddziału „S” Piaseczno, po przesłuchaniu zwolniony. 14 XII 1981 współorganizator, uczestnik strajku okupacyjnego w Zelosie, członek KS; po 13 XII 1981 zwrócił wszystkie odznaczenia za dobrą pracę; do VII 1982 i od VIII 1984 członek TKZ w Polkolorze, kolporter wydawnictw niezależnych w Piasecznie i okolicach, organizator druku „Losu”; 1984-1989 konserwator sprzętu przeciwpożarowego w MZK w Piasecznie; członek TKZ w MZK Zakład Piaseczno; kolporter prasy niezależnej. Od 1985 współorganizator Pielgrzymek Ludzi Pracy do Częstochowy.

1989-1991 członek KZ „S”, 1991-1992 przewodniczący. 1989-1990 członek KO „S” w Konstancinie, wiceprzewodniczący. 1989-1992 magazynier w Polmozbycie w Warszawie; 1992-1998 pracownik Centrum Animacji Misyjnej oo. Pallotynów w Konstancinie; od 1998 na rencie. Od 1991 członek Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna. Członek Komitetu Katyńskiego w Piasecznie, współinicjator postawienia pomnika katyńskiego w Piasecznie.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Piaseczno

Opcje strony

do góry