Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Turka Ryszard

Ryszard Turka, ur. 6 VIII 1938 w Tarnopolu (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Energetyczne we Wrocławiu (1957).

1957-1983 elektryk, brakarz, kierownik Działu Budowy Lokomotyw Elektrycznych, inspektor nadzoru robót elektrycznych w Dziale Inwestycji Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag we Wrocławiu. W l. 60. w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Koła „S” w Dziale Inwestycji Pafawag. X 1981 – 1983 sekretarz Rady Pracowniczej Pafawagu.

Po 13 XII 1981 członek RKS „S” Dolny Śląsk. 14-15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Pafawagu. 15 XII 1981, po pacyfikacji zakładu, zatrzymany, 16 XII 1981 – 21 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie. 8 III 1982 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław-Fabryczna na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

Od VIII 1983 na emigracji w USA. 1983-2001 introligator w prywatnej drukarni w USA, 2001-2005 prowadził własną drukarnię. Od 2005 na emeryturze.

Iwona Demczyszak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry