Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Turzyński Konrad

Konrad Turzyński, ur. 19 XII 1953 w Starogardzie Gdańskim. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Matematyki (1977).

1968-1972 w ZMS, członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, 1972-1973 w ZSP, 1973-1977 w SZSP; 1975-1976 członek Polskiego Związku Esperantystów. Od 1976 kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. prasy, organizator spotkań z przedstawicielami opozycji w Regionie Toruńskim, akcji ulotkowych, plakatowych, zbierania podpisów pod petycjami. 1977-1979 asystent w Zakładzie Logiki Instytutu Nauk Społecznych na Wydz. Humanistycznym UMK, 1979-1980 pracownik Instytutu Chemii UMK, 1980-1981 nauczyciel w Szkole Gminnej w Trąbkach Wielkich k. Pruszcza Gdańskiego. 1978-1980 członek KIK, Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele oo. Jezuitów. W 1980 twórca toruńskiego RMP, autor tekstów programowych i artykułów w „Bratniaku”.

W VIII 1980 podczas strajków kolporter prasy niezależnej, ulotek w toruńskich zakładach pracy, łącznik pomiędzy miastami; od IX 1980 w „S”. W 1981 pracownik ZR Toruń; redaktor pism niezależnych: „Sprawy”, „Biuletyn Toruńskiej Agencji Solidarności”, „Zjazdowy Serwis Informacyjny”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku (prowadził wykłady z podstaw matematyki), 17 XI 1982 zwolniony. 1982-1989 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, w 1984 przekazywał do Warszawy (m.in. Januszowi Krupskiemu) informacje o porwaniach toruńskich. W 1983 pracownik Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego Meliorex w Toruniu, 1984-1986 kierownik kancelarii w Toruńskim Towarzystwie Naukowym, 1986-1987 pracownik Zakładu Wytwórczego Rolniczych Środków Produkcji Agricord, w 1987 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, 1987-1988 Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych w Bydgoszczy Oddział Toruń, 1988-1989 nauczyciel w SP w Czarnym Błocie k. Torunia. 1984-1986 członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego; od 1988 Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego.

1989-1996 ponownie asystent w Zakładzie Logiki Instytutu Nauk Społecznych na Wydz. Humanistycznym UMK. 1989-1991 członek KZ „S” na UMK, 1991-1992 w Komisji Rewizyjnej. W 1989 z ramienia KO „S” mąż zaufania w wyborach parlamentarnych. Od 1989 członek Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy. Od 1995 członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Od 1996 bibliotekarz na Wydz. Humanistycznym (od 1999 Filologicznym) UMK. Dziennikarz, autor wierszy i piosenek; od 2003 współpracownik pisma „Opcja na Prawo”, portali internetowych (m.in. Antysocjalistyczne Mazowsze).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1978-1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Toruniu w ramach SOS/SOR krypt. Absolwent; 1979-1980 przez Wydz. III KW MO w Toruniu/Gdańsku w ramach SOR krypt. Brutus; 1981-1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Żeglarz; 1984-1989 przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Muflon.

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry