Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tusk Donald

Donald Tusk, ur. 22 IV 1957 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek historia (1980).

1977-1979 uczestnik spotkań informacyjnych i samokształceniowych organizowanych przez SKS i inne środowiska opozycyjne w Trójmieście.

27 VIII 1980 pod Stocznią Gdańską im. Lenina jeden z autorów (m.in. z Andrzejem Zarębskim, Ryszardem Grabowskim, Pawłem Huelle i Markiem Zająkałą) apelu o powołanie niezależnej organizacji studenckiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (później NZS), we IX 1980 członek Prezydium Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZSP na UG. X 1980 – VI 1981 redaktor w Wydawnictwie Morskim, od X 1980 w „S”, od XII 1980 przewodniczący KZ „S”; od X 1980 w redakcji dodatku „Samorządność” do „Dziennika Bałtyckiego” (później osobnego tygodnika ZR Gdańskiego „S”).

1982-1983 pracował dorywczo, m.in. jako sprzedawca pieczywa. Współzałożyciel i redaktor pism podziemnych, w 1982 „CDN”, 1983-1989 „Przeglądu Politycznego” (m.in. z Wojciechem Dudą). Od l. 80. członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W 1985 zatrudniony w redakcji pisma ZKP „Pomerania”, 1985-1988 robotnik w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Świetlik (od 1987 pn. Gdańsk). W V i VIII 1988, z Jackiem Kozłowskim, M. Zająkałą i A. Zarębskim, redaktor i drukarz (poza stocznią) wydania strajkowego pisma „S” Stoczni Gdańskiej „Rozwaga i Solidarność”. W 1988, z Januszem Lewandowskim i Janem Krzysztofem Bieleckim, współzałożyciel Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego Kongres Liberałów.

1990-1994 w KLD (od 1991 przewodniczący), 1994-2001 wiceprzewodniczący UW. 1991-1993 poseł RP, 1997-2001 senator RP, wicemarszałek Senatu. W I 2001, z Maciejem Płażyńskim i Andrzejem Olechowskim współzałożyciel PO, od 2003 przewodniczący. Od 2001 ponownie poseł na Sejm, 2001-2005 wicemarszałek Sejmu. W X 2005 przegrał w 2. turze wyborów prezydenckich z Lechem Kaczyńskim. Od XI 2007 Prezes Rady Ministrów.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry