Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tuszakowska-Goman Regina

Regina Tuszakowska-Goman, ur. 3 VI 1960 w Sztumie. Ukończyła Liceum Ekonomiczne w Malborku (1979).

1979-1982 referentka ds. ekonomicznych w Spółdzielni Pracy Transportowo-Przeładunkowej Nogat w Malborku, 1983-1984 zatrudniona w Kółku Rolniczym w Grobelnie, 1984-1986 w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Elblągu Oddział w Starym Polu.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodnicząca KZ w SPTP Nogat; członek i sekretarz Prezydium Oddziału Terenowego „S” w Malborku.

Po 13 XII 1981 współzałożycielka (wraz z Kazimierzem Derkowskim, Jerzym Ziętą, Andrzejem Laskowskim i Krzysztofem Łaszukiem) Komitetu Protestacyjnego „S”, redaktor i drukarz podziemnych czasopism i ulotek (m.in. „Serwisu Informacyjnego NSZZ «S» w Malborku”, ''Apelu do wszystkich członków NSZZ „S”'', ''Manifestu Młodego Pokolenia'', odezwy ''Do Oficerów, Podoficerów i Żołnierzy'', „NSZZ «S» Nasz Głos”), kolportowanych w malborskich zakładach pracy i jednostkach wojskowych; organizatorka pomocy dla rodzin osób represjonowanych. 9 IV 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Elblągu, ZK w Ostródzie i AŚ w Gdańsku, 19 X 1982 skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3,5 roku więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzona w ZK w Fordonie, 3 II 1983 w wyniku rewizji Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie zmniejszył karę do 2 lat więzienia, od 17 V 1983 przerwa na 6 mies. w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w VIII 1983 zwolniona na mocy aktu łaski.

Od 15 VII 1986 na emigracji w Kanadzie. Administratorka płac w Kellogg Brown and Root.

Do 14 V 1986 rozpracowywana przez p. VI RUSW w Malborku w ramach KE.

Arkadiusz Kazański

Region Elbląg, Malbork

Opcje strony

do góry