Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tutkalik Tadeusz Feliks

Tadeusz Feliks Tutkalik, ur. 30 V 1950 w Obornikach Śląskich. Ukończył Technikum Mechaniczne we Wrocławiu (1970). Absolwent Studium Nauczycielskiego w Lesznie, kierunek pedagogika (1975), Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydz. Nauk Społecznych i Pedagogicznych, kierunek pedagogika specjalna (2004).

1970–1971 inspektor mechanizacji w PGR Oborniki Śląskie, 1971–1973 inspektor ds. konstrukcji mechanicznych w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie, 1973–1981 nauczyciel w ZSZ w Górze Śląskiej.

Od IX 1980 w „S”, założyciel Komitetu Założycielskiego, od X 1980 przew. Międzyszkolnej Komisji w Górze Śląskiej, od 18 V 1981 sekretarz MKK Ziemi Górowskiej. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

12/13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie, 26 I 1982 zwolniony. 1982–1990 nauczyciel w SP w Naratowie.

IV–VI 1989 członek KO „S” w Lesznie, 1989–1992 KO „S” w Górze Śląskiej. 1990–1994 radny, burmistrz Góry Śląskiej z listy KO „S”. 1992–1997 prezes ZW PC w Lesznie z siedzibą w Górze Śląskiej, 1994–1999 nauczyciel w ZSZ tamże. 1997–2000 w AWS. 1998–2002 radny gm. Góra Śląska z listy AWS. 1999–2004 dyr., wicedyr. w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Od 2003 w PiS, 2012–2014 członek zarządu powiatowego. 2004–2007 i 2012–2015 ławnik Sądu Okręgowego w Legnicy, od 2006 egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu potwierdzającej kwalifikacje zawodowe z przedmiotów mechanicznych; 2005–2012 pedagog w Zespole Szkół w Górze Śląskiej, od 2012 na emeryturze. Od 2012 członek Sekcji Emerytów i Rencistów przy Radzie Oddziału „S” tamże, od 2015 przew. Klubu „Gazety Polskiej” tamże, od 2019 członek komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy wojewodzie dolnośląskim.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

2 II 1982–18 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lesznie/p. V RUSW w Górze Śląskiej w ramach KE krypt. Niewinny.

Mirosław Żłobiński

Region Dolny Śląsk, Region Leszno, Leszno, Góra

Opcje strony

do góry