Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tymiński Jan

Jan Tymiński, ur. 1 IX 1939 w Łukowie, zm. 31 V 2006 w Siemianowicach Śląskich. Ukończył Technikum Górnicze tamże (1966).

1965–1981 w PZPR.

1955–1985 górnik w KWK Siemianowice w Siemianowicach Śląskich. Od 1985 na emeryturze.

Od XI 1980 w „S”; od XII 1980 przew. Komisji Oddziałowej „S” i członek KZ w KWK Siemianowice. 14 XII 1981 zatrzymany, internowany, osadzony w areszcie KM MO w Siemianowicach Śląskich, w areszcie KM MO w Katowicach, Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 15 I 1982 zwolniony. 16 II 1982 w KWK Siemianowice inicjator zbiorowej modlitwy ok. 250 górników pierwszej zmiany w intencji poległych 16 XII 1981 podczas pacyfikacji KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach, zatrzymany, 16 II 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Uhercach, 24 VII 1982 zwolniony. Kilkakrotnie przesłuchiwany, podczas rewizji w miejscu zamieszkania nakłaniany do emigracji. 29 VIII 1982 ponownie internowany, osadzony w areszcie KW MO w Katowicach, nast. w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 23 XI 1982 zwolniony. XII 1982–1989 członek Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Siemianowicach Śląskich, kolporter podziemnych wydawnictw, uczestnik akcji ulotkowych w Siemianowicach Śląskich i okolicach. 1983 odpowiedzialny za stronę techniczną emitowanych przez MKO „S” w Siemianowicach Śląskich podziemnych audycji radiowych, nast. współpracownik śląsko-dąbrowskiego Radia „S”; 1982–1983 współredaktor i jeden z drukarzy podziemnego biuletynu informacyjnego MKO „S” w Siemianowicach Śląskich „Victoria”.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1983–1985 rozpracowywany przez p. V-2 KM MO/MUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Mecenas.

 

Tomasz Kurpierz|Jarosław Neja

Region Śląsko-Dąbrowski, Siemianowice Śląskie

Opcje strony

do góry