Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tyrański Władysław

Władysław Tyrański, ur. 3 V 1952 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Historii (1976) i Wydz. Filozoficzno-Historycznego (1986).

1977–1984 asystent w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”.

1985–1987 pracownik Ośrodka Chrześcijańskiej Myśli Społecznej Augustinum. VIII 1982–1983 współzałożyciel (z Władysławem Masłowskim), redaktor podziemnego pisma „Na Stronie”. 1983–1989 współzałożyciel, wydawca (z W. Masłowskim, Ewą Ryłko), od 1985 redaktor nacz. podziemnego pisma „Mała Polska”. 1983–1989 organizator i koordynator kolportażu niezależnej prasy. 1986 przesłuchiwany przez SB. 1989–1990 dziennikarz tygodnika „Solidarność”.

1990–1991 dziennikarz „Czasu Krakowskiego” i „Dziennika Polskiego”. 1994–1997 założyciel i redaktor nacz. Krakowskiego Tygodnika Miejskiego „Naprzeciw”. Od 1997 redaktor nacz. i właściciel Krakowskiej Agencji Informacyjnej. 1998–2004 współpracownik tygodnika „Wspólnota”, 1998–1999 redaktor małopolskiego dodatku pisma. Od 1998 członek Stowarzyszenia Samorządny Kraków. 1998–2002 specjalista ds. analizy programów radiowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 2001 specjalista ds. promocji samorządu terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2001–2003 rzecznik prasowy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 2004–2005 kierownik działu informacji i reklamy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA oraz redaktor nacz. pisma MPK SA „Przewoźnik Krakowski”.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

18 IX 1986–29 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW Kraków w ramach SOR krypt. Badacze.

Maria Terlecka-Kosowska, Marek Mielczarski

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry