Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tyszer Renata

Renata Tyszer, ur. 22 XII 1952 w Wejherowie. Ukończyła Technikum Elektryczne tamże (1972). Absolwentka Kolegium Teologicznego w Gdyni (1993), Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek filologia polska (1999) oraz studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni, kierunek terapia pedagogiczna (2006).

1972-1984 zatrudniona w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wejherowie, 1984-1990 w Zakładach Przemysłu Odzieżowego Jantar tamże.

W VIII 1980 współorganizatorka strajku w PGKiM, od IX 1980 w „S”, współzałożycielka Miejskiego Komitetu Założycielskiego w Wejherowie, następnie wiceprzewodnicząca KZ w PGKiM, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek ZR.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka pomocy dla internowanych w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku. Od 1985 członek Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, 1988-2006 koordynator diecezjalny, organizatorka letnich rekolekcji m.in. w Topolnie, Jamnie i Trójmieście, współredaktor czasopisma diecezjalnego „Sursum Corda”.

1990-1992 kierownik zakładu usług komunalnych w PGKiM w Wejherowie, od 1992 nauczycielka w SP nr 6 Zespołu Szkół nr 1 tamże.

Arkadiusz Kazański

Region Gdańsk, Wejherowo

Opcje strony

do góry