Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tyszkiewicz Henryk

Henryk Tyszkiewicz, ur. 26 III 1944 w Osinach k. Kępna. Ukończył Technikum Kolejowe w Ostrowie Wlkp. (1963).

1964-1965 pracownik PKP Stacja Kępno, 1965-1966 kasjer towarowy na Stacji Wieluń, 1967-1999 kasjer biletowy i towarowy na Stacji Kępno Zachodnie. Od 1977 kolporter prasy niezależnej (we współpracy ze środowiskiem lubelskim: Jadwigą Kozicką i Zbigniewem Kozickim, od których otrzymywał wydawnictwa niezależne), m.in. „Spotkań” oraz książek: ''Polski kształt dialogu'' Józefa Tischnera i ''Wspomnienia z Kazachstanu'' Władysława Bukowińskiego.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Komitetu Założycielskiego przy Stacji Kępno Zach., od XI 1980 członek KZ, szef sekcji kultury; autor m.in. w piśmie Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy we Wrocławiu „Semafor”.

Po 13 XII 1981 współpracownik nieformalnej tajnej struktury „S” w zakładzie pracy oraz Solidarności Walczącej w Kępnie, kolporter pism podziemnych, m.in. „Arki”, „Zapisu”, „Aneksu”, „Czasu Kultury”, „Robotnika”, „Solidarności Walczącej”, „Głosu”, „Czasu” i „Tygodnika Mazowsze” oraz książek (1982-1989 odbiór od Czesława Gudry i Józefa Handrysika z SW, 1983-1985 od Zygmunta Guły, 1985-1989 od Piotra Grabarza, związanych z KUL), prowadził na stacji punkt kolportażu dla kolejarzy. W 1982 3-krotnie przesłuchiwany w KM MO w Kępnie. 1985-1989 współorganizator (wraz z ks.ks. Wojciechem Pachciarzem, Waldemarem Kasprzakiem i Januszem Gierą) Młodzieżowej Grupy Piątkowej, autor prelekcji, kolporter wydawnictw podziemnych wśród uczestników Grupy.

Od II 1989 sekretarz Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” Węzła PKP Kępno. 1989-1990 sekretarz KO „S” w Kępnie. 1994-1998 radny Miasta i Gminy Kępno z listy Kępińskiej Inicjatywy Samorządowej, 1998-2006 radny Powiatu Kępińskiego z listy Wspólnoty Samorządowej, 2002-2006 wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 2003-2006 sekretarz PO w pow. kępińskim. Od 1992 członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, od 2007 prezes Zarządu.

Autor publikacji krajoznawczych oraz historycznych nt. regionu, współautor monografii ''Kępno w l. 1945-1956'' (2008).

Wyróżniony odznaką honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2005).

Do 6 XII 1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Kępnie w ramach KE krypt. Klon.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kępno

Opcje strony

do góry